2016. gada Erasmus+ programmas informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vieta

Semināru materiāli

21.12.2016. Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=Seminara_prezentacija_21_12_16.zip

08.12.2016.  Projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=Erasmus_prezentacijas_08.12.2016.zip

02.12.2016. Studenti  VIAA Rīga

Darba kārtība 

Prezentācijas: ?d=Seminara_prezentacijas_02_12_16.zip

29.11.2016. Projektu īstenotāji VIAA Rīga Darba kārtība
Prezentācijas: ?d=29.11.2016._semin_ra_materi_li.zip 
Foto
24. - 25.11.2016. EE, LV, LT augstākās izglītības institūciju pārstāvji Lietuvas Erasmus+ Nacionālā aģentūra (E+NA) sadarbībā ar Igaunijas E+NA un Latvijas E+NA (VIAA) Viļņa, Lietuva

Darba kārtība

Prezentācijas:

  • Starptautiskā mobilitāte -?d=Starptautiska_mobilitate.zip 
  • Kopīgās maģistrantūras programmas -?d=Kopigas_magistranturas_programmas.zip 
  • Kapacitātes stiprināšana AI partnervalstīs -?d=22685_Kapacitates_stiprinasana_AI_partnervalstis.zip 
  • Žana Monē programma, Zināšanu apvienības -?d=Zana_Mone_programma_Zinasanu_apvienibas.zip
14.11.2016.
Erasmus+ Žana Monē aktivitātes informatīvs seminārs Baltijas un Ziemeļvalstu reģionam
Baltijas un Ziemeļvalstu augstskolas (t.sk. LV), Erasmus+ Nacionālās aģentūras Eiropas Komisija (EK), EK izpildaģentūra EACEA (sadarbībā ar Erasmus+ Nacionālajām aģentūrām (t.sk. LV (VIAA)) Helsinki, Somija Darba kārtība 
Prezentācijas: ?d=Presentations_EACEA_Jean_Monnet.zip
26.10.2016.
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA219) Starpskolu stratēģisko partnerību projektu vadības seminārs
2016.gada konkursa ietvaros apstiprināto KA219 starpskolu stratēģisko partnerību projektu īstenotāji (Latvijas koordinatori un partneri) VIAA Rīga Darba kārtība
Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_Erasmus_5_gab.zip
04.10.2016.
Erasmus+ programmas seminārs 2016. gadā apstiprināto KA103 un KA107 projektu īstenotājiem
Projektu īstenotāji VIAA Rīga Darba kārtība
Prezentācijas: ?d=Seminara_prezentacijas.zip
14.09.2016.
Projektu uzsākšanas seminārs stratēģisko partnerību projektu īstenotājiem
Projektu īstenotāji VIAA Rīga Prezentācijas:?d=14092016_semin_prezentacijas.zip
26.08.2016. Seminārs par stratēģisko skolu partnerību noslēguma atskaišu

sagatavošanu un informācijas ievadīšanu Mobility Tool un Rezultātu izplatīšanas platformā

Projektu īstenotāji VIAA Rīga Prezentācijas:?d=26082016.zip
23.08.2016.

Seminārs "Erasmus+ stratēģisko partnerību noslēguma atskaišu sagatavošana un informācijas ievadīšana Mobility Tool un rezultātu Izplatīšanas platformā"

Projektu īstenotāji VIAA Rīga Prezentācijas:?d=230816_KA2.zip
17.08.2016. Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektu vadības seminārs Projektu īstenotāji  VIAA Rīga Prezentācijas:?d=170816_VET.zip
16.08.2016. Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes pieaugušo izglītības sektorā” projektu vadības seminārs Projektu īstenotāji  VIAA Rīga Prezentācijas:?d=160816_KA1.zip
11.08.2016. Projektu īstenotāji VIAA

Rīga

Prezentācijas:?d=11082016_KA1_upd.zip
05-06.07.2016.

Erasmus+ augstākās izglītības starptautisko partnerības projektu forums Eiropas Ideja – kā Erasmus+ to var sekmēt- Erasmus+ augstākās izglītības centralizētās aktivitātes (Erasmus Mundus Kopīgās maģistrantūras programmas, Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs, Žana Monē programma)   

Augst. izgl. iestādes Erasmus+ programmas valstīs (t.sk. Latvijā) un partnervalstīs, Erasmus+ starptautiskie kontaktpunkti, Nacionālie biroji, Eiropas Komisija (EK), EACEA u.c. Erasmus+ Vācijas Nacionālā aģentūra (DAAD) sadarbībā ar EK, EACEA, citām Erasmus+ programmas valstīm (t.sk. Latviju (VIAA)) un partnervalstīm 

Ķelne,

Vācija

 
03.06.2016.

EURES seminārs darba devējiem, VIAA prezentācija „Arī uzņēmējiem pluss no Erasmus+!”

Darba devēji Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Rēzekne
30.03.2016. Publiskas vai privātas organizācijas, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā VIAA Rīga

Darba kārtība: ?d=darba_kartiba_VET_Hartas_2016_30_03_2016.pdf

  • Konkursa nosacījumi:?d=1_konkursa_nosacijumi_A.Mengele_VET_Hartas_30_03_2016.pdf
  • Pieteikuma sagatavošana:?d=2_pieteikuma_sagatavosana_A.Mengele_VET_Hartas_30_03_2016.pdf
15.03.2016.  Latvijas profesionālās izglītības kompetenču centru un citu profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, IZM, IKVD, VISC pārstāvji, eksperti no Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas VIAA Rīga

Semināra darba kārtība:?d=LV_darba_kartiba_VET_Intern_Strat_15_03_2016.pdf

Prezentācijas:?d=15032016_.zip

Foto: Flickr

01.03.2016. 

Informatīvs seminārs par Erasmus+ iespējām sporta jomā

Sporta nozares sociālie partneri un citas ar sporta nozari saistītas organizācijas IZM, VIAA, JSPA Rīga

Prezentācijas:?d=Sport_01032016.zip

16.02.2016 Potenciālie projektu īstenotāji VIAA Rīga

Prezentācijas:?d=16022016_prez.zip

08.01.2016 Potenciālie projektu īstenotāji

VIAA

Rīga

Prezentācijas:?d=08012016.zip

07.01.2016 Potenciālie projektu īstenotāji

VIAA

Rīga

Prezentācijas:?d=07012016.zip

06.01.2016 Informatīvs seminārs par projektu iesniegšanu un īstenošanu Erasmus+ 2016. gada konkursa ietvaros profesionālās izglītības sektorā Potenciālie projektu īstenotāji

VIAA

Rīga

Prezentācijas:?d=06012016.zip