2017. gada Erasmus+ programmas informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vieta

Materiāli

11.12.2017.

Informatīvs seminārs par Erasmus+ aktivitātēm augstākās izglītības sektorā

Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, Erasmus+ koordinatori VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=Augstakas_izglitibas_seminara_prezentacijas_11_12.zip

Augstākās izglītības starpt. centraliz. aktivitātes: ?d=89549_AI_starpt_centraliz_aktivitates_prezentacijas.zip

08.12.2017.

Tematiskā konference par programmas ietekmi augstākās izglītības sektorā “No Erasmus līdz Erasmus+: kvalitāte un ietekme

Augstākās izglītības sektora pārstāvji, politikas veidotāji, projektu un nacionālo aģentūru pārstāvji VIAA Rīga

Prezentācijas: ?d=08.12.2017._No_Erasmus_uz_Erasmus_kvalitate_un_ietekme_Prezentacijas.zip

06.12.2017.

Informatīvs seminārs par Erasmus+ 2018. gada konkursu

Potenciālie projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=Seminars_par_Erasmus_2018._gada_konkursu_prezentacijas_12_12_atjaunots.zip

05.12.2017.

Informatīvs seminārs par kopīgo maģistrantūras studiju programmu iespējām studentiem Eiropas Savienības Erasmus+ - Erasmus Mundus programmā

Studenti VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācija: ?d=EM_E_kop_pr_studentiem_5_dec_2017.pdf

25.10.2017.

Erasmus+programmas

KA1 “Personu mobilitātes augstākajā izglītībā” projektu vadības seminārs

Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_Erasmus_personu_mobilitates_augstakaja_izglitiba_vadibas_seminars.zip

03.10.2017.

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA219) Starpskolu stratēģisko partnerību projektu vadības seminārs Projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība
Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_seminaram_Erasmus_aktivitate_03_10_17.zip

27.09.2017.

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko partnerību projektu vadības seminārs Projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=27_09_seminara_prezentacijas_Erasmus_stategisko_parneribu_projektu_vadiba.zip

07.09.2017.

Pamatdarbības Nr.1 “Mācību mobilitātes pieaugušo izglītības sektorā” projektu vadības seminārs – 2.kārta Projektu īstenotāji VIAA Rīga

Prezentācijas:

?d=07.09.2017._Erasmus_VIAA_seminars.zip

30.08.2017.

Pamatdarbības Nr.1 (KA116) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektu vadības seminārs Projektu īstenotāji VIAA Rīga

Prezentācijas: ?d=29573_30.08.2017.zip

30.08.2017.

Seminārs par stratēģisko starpskolu partnerību noslēguma atskaišu sagatavošanu un informācijas ievadīšanu

Projektu īstenotāji VIAA Rīga

Prezentācijas:

?d=Prezentacijas_30_08.zip

29.08.2017.

Pamatdarbības Nr.1 (KA102) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektu vadības seminārs

Projektu īstenotāji VIAA Rīga

Prezentācijas:

?d=92446_29.08.2017.zip

28.08.2017.

Seminārs par stratēģisko starpskolu partnerību noslēguma atskaišu sagatavošanu un informācijas ievadīšanu

Projektu īstenotāji VIAA Rīga

Prezentācijas:

?d=Prezentacijas_28_08.zip

23.08.2017.

Pamatdarbības Nr.1 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu vadības seminārs

Projektu īstenotāji VIAA Rīga

Prezentācijas:

?d=Prezentacijas_23_08.zip

18.08.2017.

Pamatdarbības Nr.1 “Mācību mobilitātes pieaugušo izglītības sektorā” projektu vadības seminārs

Projektu īstenotāji VIAA Rīga

Prezentācijas:

?d=Prezentacijas_18_8.zip

21.06.2017.

Starptautiskā sadarbība augstākajā izglītībā ar partnervalstīm, t.sk. Erasmus+ ietvaros

 

Latvijas un Kazahstānas divpusējā tikšanās
Astana EXPO 2017 Izglītības nedēļas ietvaros

Latvijas un Kazahstānas par augstāko izglītību atbildīgo ministriju, aģentūru un citu institūciju pārstāvji, augstskolu pārstāvji IZM sadarbībā ar AIC, VIAA u.c. EXPO 2017 Latvijas paviljons

Astana (Kazahstāna)
?d=_final_Astana_E_21_June_2017_LV.pdf

27.04.2017.

Erasmus+ starptautiskās sadarbības aktivitātes augstākajā izglītībā Studiju programmu vadītāji, pasniedzēji, starptautisko sakaru koordinatori, u.c. Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) sadarbībā ar VIAA Rīga,
RSU telpās

Prezentācijas:

?d=98226_27_04_2017_RSU.zip

25.04.2017.

EURES seminārs darba devējiem un sadarbības partneriem,
VIAA prezentācija „Arī uzņēmējiem pluss no Erasmus+!”

Darba devēji un sadarbības partneri

Nodarbinātības valsts aģentūra Liepāja

Darba kārtība
Prezentācija:

?d=ppt_Erasmus_darba_devejiem_25_04_2017.pdf

15.03.2017.

Publiskas vai privātas organizācijas, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā

VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas:

?d=Seminara_materiali.zip

10.03.2017.

Tiešsaistes seminārs “Starpatskaišu sagatavošana stratēģisko partnerību projektos”

Potenciālie projektu īstenotāji

VIAA Visa Latvija

Darba kārtība

Prezentācija:

?d=KA2_starpatskaites.pdf

22.02.2017.

Potenciālie projektu īstenotāji

VIAA Visa Latvija

Prezentācija:

?d=KA2_veidlapas_aizpildisana_FINAL.pdf

17.02.2017.

Potenciālie projektu īstenotāji

VIAA Rīga

Prezentācijas:

?d=SEMINARA_MATERIALI_17_02_2017.zip

09.01.2017.

Par mobilitātes projektu iesniegšanu un īstenošanu Erasmus+ 2017. gada konkursa ietvaros profesionālajā izglītības sektorā (ar hartām)

Potenciālie projektu īstenotāji

VIAA Rīga

Prezentācijas: 

?d=09.01.2017._seminara_prezentacijas.zip

06.01.2017.

Potenciālie projektu īstenotāji

VIAA Rīga

Prezentācijas:

?d=Prezent_cijas.zip

05.01.2017.

Potenciālie projektu īstenotāji

VIAA Rīga

Prezentācijas:

?d=KA1_pieaugu_o_izgl_t_bas_sektors.zip

04.01.2017.

Potenciālie projektu īstenotāji

VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas:

?d=04.01.2017._seminara_prezentacijas.zip