2019. gada Erasmus+ programmas informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaMateriāli
18.12.2019.

Tiešsaistes seminārs (vebinārs) par projektu pieteikumu sagatavošanu Erasmus+ KA2 centralizētajā aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs” – 2020. gada konkurss – Focus on Pacific

Augstākās izglītības institūcijas Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA  tiešsaistē

Vebināra ieraksts un prezentācijas EACEA mājaslapā

Videoieraksts: šeit 

16.12.2019.

 

2020.gada konkursa aktualitātes

 

Erasmus+ augstākās izglītības sadarbības aktivitātēs

 

Augstākās izglītības iestādes pārstāvji  

Daugavpils Universitāte (DU) sadarbībā ar VIAA

(Apvārsnis 2020, Erasmus+)

Daugavpils, DU telpās  

Darba kārtība: ?d=Seminars_darba_kartiba_16_dec.pdf

Prezentācija:?d=16dec_DU_E_AI_Call2020.pdf

 

11.12.2019.

Erasmus+ programmas rezultātu izplatīšanas konference Erasmus+ kā rīks izglītības iestāžu internacionalizācijai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai

 Projektu īstenotāji  VIAA Rīga

Darba kārtība: ?d=Darba_kartiba_11.12.2019..pdf

Prezentācijas: 

  • 1. daļa ?d=1.dala_11.12.2019.zip
  • 2. daļa ?d=2.dala_11.12.2019.zip
09.12.2019.

2020.gada konkursa aktualitātes

Erasmus+ augstākās izglītības sadarbības aktivitātēs
Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, citi interesenti  VIAA  Rīga  

Darba kārtība: ?d=darba_kartiba_semin_AI_9_dec_2019.pdf

Prezentācijas: ?d=prezentacijas_sem_9_dec_2019.zip
25.11.2019. Erasmus+ programmas KA1 “Personu mobilitāte augstākajā izglītībā” projektu vadības seminārs Augstākās izglītības iestāžu Erasmus+ koordinatori VIAA Rīga

Darba kārtība: ?d=Erasmus_KA1_Darba_kartiba_25_11_2019.pdf

Prezentācijas: ?d=60161_Prezent_cijas.zip

19.11.2019. Tiešsaistes seminārs (vebinārs) par projektu pieteikumu sagatavošanu Erasmus+ KA1 centralizētajā aktivitātē „Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana” – 2020.gada konkurss Augstākās izglītības institūcijas Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA tiešsaistē Vebināra ieraksts un prezentācijas EACEA mājaslapā
15.11.2019. Tiešsaistes seminārs (vebinārs) par projektu pieteikumu sagatavošanu Erasmus+ KA2 centralizētajā aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs” – 2020.gada konkurss – Āzijas fokuss Augstākās izglītības institūcijas Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA  tiešsaistē Vebināra ieraksts un prezentācijas EACEA mājaslapā

06.11.2019.

Tiešsaistes seminārs (vebinārs) par projektu pieteikumu sagatavošanu Erasmus+ KA2 centralizētajā aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs” – 2020.gada konkurss Augstākās izglītības institūcijas Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA  tiešsaistē  

Vebināra ieraksts un prezentācijas EACEA mājaslapā

05.11.2019. 

Projektu vadības seminārs Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu īstenotājiem

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko partnerību skolu (KA201), profesionālās (KA202), augstākās (KA203) un pieaugušo (KA204) izglītības sektora 2019. gada projektu īstenotāji

 VIAA  Rīga  Prezentācijas: ?d=Erasmus_prezentacijas_05112019.zip
08.10.2019.

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 Skolu apmaiņas partnerību projektu vadības seminārs

Erasmus+ projektu īstenotāji VIAA Rīga

Prezentācijas: ?d=08102019_KA2_skolu_partneribas_Prezentacijas.zip

18.09.2019

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1)  “Mācību mobilitāte skolu sektorā” projektu vadības seminārs

Erasmus+ 2019.gada konkursa mobilitāšu projektu īstenotāji skolu sektorā VIAA Rīga

Prezentācijas: ?d=Erasmus_seminars_KA1_18092019.zip

09.-10.09.2019.

Starptautiskais Erasmus+ seminārs par Erasmus+ projektu ietekmi uz nodarbinātības veicināšanu un sadarbību ar darba pasauli

Erasmus+ projektu īstenotāji VIAA Jūrmala

Prezentācijas: 

  • 1. diena ?d=Erasmus_TCA_Jurmala_09092019.zip
  • 2. diena ?d=Erasmus_TCA_Jurmala_10092019.zip
  • darba grupas ?d=Working_groups_09092019.zip
28.08.2019.

 

Erasmus+ stratēģisko partnerību skolu (KA201), profesionālās (KA202), augstākās (KA203) un pieaugušo (KA204) izglītības sektoru projektu noslēguma atskaišu sagatavošanu un informācijas ievadīšanu Mobility Tool+ un rezultātu izplatīšanas platformā

 

2016., 2017. un 2018. gada projektu īstenotāji   VIAA  Rīga, VIAA Prezentācijas un materiāli: ?d=seminars_28082019.zip
28.06.2019.

Tiešsaistes seminārs par informācijas ievadi projektu vadības un atskaišu sistēmā Mobility Tool+

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības aktivitātes Starpskolu partnerības 2016. un 2017. gada projektu īstenotājiem VIAA tiešsaistē Prezentācijas: ?d=Mobility_tool_vebinars_28.06.2019..zip
01.04.2019.

Erasmus+ Higher Education International Dimension

(Erasmus+ KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs SMARTCITY projekta seminārs)

Projekta konsorcija dalībnieki Rīgas Tehniskā universitāte (projekta partneris)  RTU, Rīga Prezentācija: ?d=E_SmartCity_RTU_1_April_2019.pdf
27.03.2019.

Tiešsaistes seminārs par informācijas ievadi projektu vadības un atskaišu sistēmā Mobility Tool+

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko partnerību skolu (KA201), profesionālās (KA202), augstākās (KA203) un pieaugušo (KA204) izglītības sektora 2018. gada projektu īstenotāji

 VIAA  tiešsaistē  Prezentācija: ?d=Mobility_Tool_2018.ppt
26.03.2019.

Erasmus+ Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET Mobility Charter) pieteikuma sagatavošanu 2019. gada konkursā

Potenciālie projektu pieteicēji

 VIAA VIAA, Rīga Prezentācijas: ?d=Seminars_26.03.2019.zip
07.03.2019.

Tiešsaistes seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Erasmus+ kopīgajām maģistrantūras programmām Japānas partnerības ietvaros

Augstskolas Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA tiešsaistē Informācija par tiešsaistes semināru, vebināra ieraksts (webstreaming)šeit
 28.02.2019.

Konsultāciju dienu Erasmus+ programmas pamatdarbības 2. aktivitātes “Stratēģiskās partnerības” (KA2) projektu pieteikumu sagatavošanā

Potenciālie projektu īstenotāji  

Konsultāciju dienai aicinām pieteikties pa tālruni līdz 26.02.2019 plkst.16:30:

  • KA201, KA202, KA203, KA204 – Inese Rimšāne 67814739
  • KA229 – Vineta Straume 67559501
 Rīga  

05.02.2019.

Mācību seminārs par pieteikumu sagatavošanu Stratēģisko partnerību Skolu apmaiņas projektiem (KA229)

Potenciālie projektu īstenotāji  VIAA  Rīga  Prezentācijas: ?d=Seminars_05.02.2019_Skolu_apmainas_partneribas.zip

29.01.2019

Informatīvs seminārs “Par projektu pieteikumu sagatavošanu Erasmus+ 2.pamatdarbības aktivitātē (KA201, 202, 203,204) “Stratēģiskās partnerības” 2019. gada konkursa ietvaros” Potenciālie projektu īstenotāji VIAA Rīga  Prezentācijas: ?d=Seminars_29012019.zip

24.01.2019.

Tiešsaistes seminārs par informācijas ievadi projektu vadības un atskaišu sistēmā Mobility Tool+  Stratēģisko skolu apmaiņas partnerību (KA229) projektu īstenotāji VIAA Tiešsaistē  Prezentācija: ?d=Mobility_Tool_2018.pdf

18.01.2019.

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskā mobilitāte un sadarbības projekti 2019.gada konkursā
(Erasmus+ Higher education international mobility and co-operation projects – Call 2019)
Kazahstānas Izglītības un zinātnes ministrijas, IZM, AIC, VIAA pārstāvji IZM Rīga

Prezentācija: ?d=prezentacija_18.01.2019..pdf

17.01.2019. 

Informatīvs seminārs par Erasmus+ 2019. gada projektu pieteikumu konkursu Augstākās izglītības sektorā Potenciālie projektu īstenotāji  VIAA  Rīga

 

Darba kārtība: ?d=Darba_kartiba_17.01.2019.pdf

Prezentācijas: ?d=Erasmus_Augstaka_izglitiba_17.01.2019.zip

10.01.2019.

Par projektu pieteikumu sagatavošanu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2019. gada konkursa ietvaros skolu sektorā Potenciālie projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība: ?d=Dienas_k_rt_ba_10.01.2019.pdf

Prezentācijas: ?d=27273_Erasmus_seminars_10.01.18.skolu_sektors.zip

09.01.2019.

Par mobilitātes projektu iesniegšanu un īstenošanu ES Erasmus+ 2019.gada konkursa ietvaros profesionālajā izglītības sektorā  Potenciālie projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība:?d=Dienas_k_rt_ba_09.01.2019.pdf 

Prezentācijas: ?d=prezentacijas_09.01.2018.zip

08.01.2019.

Informatīvs seminārs
Par projektu pieteikumu sagatavošanu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2019. gada konkursa ietvaros
aktivitātē KA1 pieaugušo izglītības sektorā
Organizācijas, kas darbojas pieaugušo izglītības sektorā  VIAA Valsts administrācijas skola,
Raiņa bulvāris 4

Darba kārtība:?d=Dienas_k_rt_ba_08.01.2019.pdf

Prezentācijas: ?d=prezentacijas_08.01.2019..zip