VIAA mājas lapā pieejams materiāls par Eiropas augstāko izglītību pasaulē

05.09.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā publicēts Eiropas Komisijas izdots informatīvs materiāls par Eiropas augstāko izglītību pasaulē.

Materiālā „European higher education in the world – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions” definētas augstākās izglītības institūciju un dalībvalstu prioritātes augstākās izglītības internacionalizācijas procesā, kā arī plānotais Eiropas Savienības ieguldījums nākamajā plānošanas periodā (no 2014. līdz 2020.gadam) jaunās Eiropas Savienības atbalsta programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ ietvaros.

Eiropas Savienības universitātēs un citās augstākās izglītības iestādēs mācās vairāk nekā 19 miljoni studējošo. Komisija uzsver, ka universitātēm arī jāsekmē starptautiskas perspektīvas iespējas to 85 % studentu vidū, kuri nav mobili, lai viņi arī varētu iegūt tās starptautiskās prasmes, kuras nepieciešamas globalizētajā pasaulē. Tas nozīmē, ka universitātēm jāizstrādā starptautiskas mācību programmas, jāveicina valodu apguve un jāpaplašina digitālās mācības.

Kopumā paredzams, ka augstākās izglītības studentu skaits pasaulē četrkāršosies — no aptuveni 100 miljoniem 2000. gadā līdz 400 miljoniem 2030. gadā; īpaši straujš pieaugums tiek prognozēts Āzijas un Latīņamerikas valstīs. Eiropa pašlaik piesaista 45 % no visiem starptautiskajiem studentiem, taču tās konkurenti strauji palielina ieguldījumus augstākajā izglītībā. Vislielākais skaits starptautiski mobilo studentu nāk no Ķīnas, Indijas un Dienvidkorejas.

Jaunā programma Erasmus+, kuru atklās 2014. gada janvārī, studentiem no ārpuseiropas valstīm pirmo reizi sniegs iespēju daļu no studiju laika pavadīt kādā no Eiropas universitātēm vai otrādi. Finansējums tiks piešķirts 135 000 studentu un mācībspēku apmaiņai starp ES un pārējām pasaules valstīm — tas ir par 100 000 vairāk nekā saskaņā ar pašreizējo programmu Erasmus Mundus, kas papildina 3 miljonu studentu un mācībspēku apmaiņu ES robežās.

Informatīvais materiāls „European higher education in the world – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions” pieejams VIAA mājas lapas sadaļā Erasmus+.