Noskaidro atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Erasmus+!

11.12.2013

Eiropas Komisija ir publicējusi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par jauno Eiropas Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 2014.–2020. gadam Erasmus+.

Eiropas Komisijas mājaslapā ir pieejamas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Ko programma Erasmus+ atbalstīs?
 • Ar ko Erasmus+ atšķirsies no pašreizējām programmām?
 • Kas ir zināšanu un nozaru prasmju apvienības?
 • Kādas izmaiņas saistībā ar Erasmus+ gaida studentus?
 • Vai studentu dotāciju apjoms valstīs būs labāk saskaņots Erasmus+ ietvaros?
 • Vai studenti varēs piedalīties Erasmus+, ja viņi jau ir saņēmuši Erasmus stipendiju saskaņā ar iepriekšējo Mūžizglītības programmu?
 • Vai mobilitāte būs galvenais Erasmus+ mērķis?
 • Kā programma Erasmus+ risinās jauniešu bezdarbu?
 • Ko vēl Komisija dara, lai paaugstinātu studentu un jauniešu mobilitāti?
 • Kāpēc mums ir vajadzīga jauna ES līmeņa pieeja izglītībai un apmācībai?
 • Kas saskaņā ar jauno programmu notiks pieaugušo izglītībā?
 • Kas ir jaunās atklātās piekļuves prasības?
 • Kuras valstis var piedalīties programmā Erasmus+?