Prestižas Eiropas Komisijas atzinības zīmes saņems 6 Latvijas augstskolas

30.05.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 3.jūnijā plkst.15.00 Banku augstskolas Konferenču zālē organizē svinīgu apbalvošanas ceremoniju.

Apbalvošanas ceremonijā piecas Latvijas augstākās izglītības iestādes saņems Eiropas Komisijas Diploma pielikuma (DS) atzinības zīmes un viena - Banku augstskola - prestižo Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) atzinības zīmi.

Šādu apbalvojumu Latvija saņēmusi pirmo reizi.

Svinīgajā pasākumā piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, VIAA direktore Dita Traidās, sešu atzinības zīmju ieguvušo augstskolu pārstāvji un Latvijas Boloņas ekspertes Baiba Ramiņa un Sandra Kraže, kuras augstskolas konsultēja pieteikumu sagatavošanas procesā.

Eiropas Komisija (EK) atzinības zīmes piešķir Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas ir izcilas ECTS un DS izmantošanā. ECTS ir instruments, kas palīdz studiju programmu izstrādē, padara studiju programmas un kvalifikācijas daudz caurspīdīgākas, sekmē studiju rezultātu un kvalifikāciju starptautisku atzīšanu un padara augstāko izglītību savstarpēji salīdzināmu visā Eiropā.

Savukārt DS ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības iegūšanas diplomam, nodrošinot apgūtās studiju programmas un sasniegto rezultātu standartizētu aprakstu. Tas sniedz izsmeļošu, viegli saprotamu un savstarpēji salīdzināmu informāciju.

“Šogad EK atzinības zīmes ieguva vairākas augstākās izglītības iestādes. Tas apliecina mūsu augstskolu spēju kvalitatīvi un mērķtiecīgi izmantot Kredītpunktu pārneses sistēmu un Diplomu pielikumus, nodrošinot Latvijas veiksmīgu iekļaušanos kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā un veicinot studentu mobilitāti,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.

Pirmā Latvijas augstākās izglītības iestāde, kam piešķirta prestižā ECTS atzinības zīme, ir Banku augstskola. ECTS atzinības zīmei 2013. gadā bija pieteikušās 47 augstskolas no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet to ieguva 25. Šo apbalvojumu Eiropas Komisija piešķir kopš 2009.gada, un kopā Eiropā to saņēmusi 91 augstskola.

Pārējās piecas Latvijas augstskolas - Latvijas Kristīgā akadēmija, Ekonomikas un kultūras augstskola, Vidzemes Augstskola, Rēzeknes Augstskola un Rīgas Tehniskā universitāte - saņēmušas DS atzinības zīmes. Vidzemes Augstskolai, Rēzeknes Augstskolai un Rīgas Tehniskajai universitātei tas jau ir atkārtots diploma pielikumu izmantošanas izcilības apliecinājums.

Visi apstiprināto ECTS/DS pieteikumu saraksti pieejami Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA mājaslapā. Vairāk par ECTS/DS atzinības zīmēm VIAA mājaslapā.