6 Latvijas augstskolas saņem izcilības apliecinājumu

04.06.2014

3.jūnijā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā sešas Latvijas augstskolas saņēma prestižas Eiropas Komisijas atzinības zīmes. Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) atzinības zīmi pirmo reizi Latvijā saņēma Banku Augstskola, savukārt piecas augstskolas – Latvijas Kristīgā akadēmija, Ekonomikas un kultūras augstskola, Vidzemes Augstskola, Rēzeknes Augstskola un Rīgas Tehniskā universitāte – ieguva Diploma pielikuma (DS) atzinības zīmes.

“Esam gandarīti par šīm Latvijas augstskolām, kas sevi apliecina arī Eiropas mērogā, saņemot prestižas Eiropas Komisijas atzinības zīmes. Boloņas procesa ietvaros ECTS un DS ir galvenie studiju programmu un rezultātu savstarpējās salīdzināšanas un starptautiskās atzīšanas instrumenti. Tie ir ļoti nozīmīgi ne tikai institūcijām, bet arī studentiem un absolventiem. Tādai valstij kā Latvija, ņemot vērā tās vēsturisko situāciju, šis ir īpaši nozīmīgs sasniegums un apliecina Latvijas augstskolu un augstākās izglītības sekmīgu integrāciju vienotā Eiropas Augstākās izglītības telpā, izpildot Boloņas procesa izvirzītās reformas augstākajā izglītībā. 2013.gada sasniegumi Latvijai ir izcili - 6 no 7 Latvijas augstskolu iesniegtajiem pieteikumiem tika apstiprināti,” uzsver Dita Traidās, VIAA direktore.

Svinīgajā pasākumā piedalījās IZM parlamentārais sekretārs Andis Geižāns, VIAA direktore Dita Traidās, atzinības zīmju ieguvušo augstskolu pārstāvji un Latvijas Boloņas ekspertes Baiba Ramiņa un Sandra Kraže, kuras augstskolas konsultēja pieteikumu sagatavošanas procesā.

„Laikā, kad Eiropā notiek plaša studējošo mobilitāte, Banku augstskola par savas darbības svarīgākajiem principiem izvirzījusi atvērtību, profesionalitāti un studentiem draudzīgas starptautiskas vides nodrošināšanu. Atzinības zīmes piešķiršana ir apliecinājums tam, ka augstskola īsteno uz zināšanām, prasmēm un kompetencēm balstītas studiju programmas un studiju procesā reāli tiek pielietota Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma,” saka Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs.

Eiropas Komisija (EK) atzinības zīmes piešķir Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas ir izcilas ECTS un DS izmantošanā. ECTS ir instruments, kas palīdz studiju programmu izstrādē, padara studiju programmas un kvalifikācijas daudz caurspīdīgākas, sekmē studiju rezultātu un kvalifikāciju starptautisku atzīšanu un padara augstāko izglītību savstarpēji salīdzināmu visā Eiropā.

Savukārt DS ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības iegūšanas diplomam, nodrošinot apgūtās studiju programmas un sasniegto rezultātu standartizētu aprakstu. Tas sniedz izsmeļošu, viegli saprotamu un savstarpēji salīdzināmu informāciju.

Visi apstiprināto ECTS/DS pieteikumu saraksti pieejami Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA mājaslapā.  

Foto galerija no pasākuma pieejama šeit.