Iespēja piedalīties kontaktseminārā Norvēģijā

25.07.2014

Aicinām pieteikties dalībai Norvēģijas Erasmus+ nacionālās aģentūras organizētā Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ starptautiskā kontaktseminārā „Early School Leaving”, kas norisināsies no 2014. gada 15. līdz 18. oktobrim.

Semināra mērķis ir dot iespēju Erasmus+ programmas valstu institūcijām, kas darbojas skolu izglītības sektorā un strādā ar jautājumiem par skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, veidot kontaktus tālākai sadarbībai un veicināt augstas kvalitātes programmas stratēģisko partnerību projektu pieteikumu sagatavošanu 2015. gada projektu konkursam skolu izglītības sektorā.

Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 20. augusts, aizpildot dalībnieka pieteikuma veidlapu. Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, Latvija dalībai seminārā var nominēt 2 dalībniekus, kas pārstāv dažādas institūcijas. Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju.

Ielūgums iel_gums_norway.doc?d=files/news/24211/iel_gums_norway.doc

Kontaktsemināra darba programma darba_programma_norway.doc?d=files/news/24211/darba_programma_norway.doc

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”. 

Kontaktsemināra darba valoda – angļu.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Skolu projektu nodaļas programmas speciāliste Vineta Bringule, tālrunis: 67814739, e-pasts: vineta.bringule@viaa.gov.lv.