Publicēti Mūžizglītības programmas rezultātu izplatīšanas labās prakses piemēri

19.08.2014

Eiropas Komisija apkopojusi 2007. - 2011. gada labās prakses piemērus Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 4. pamatdarbībā Valorizācija, kas vērsta uz programmas rezultātu izplatīšanu un efektīvu izmantošanu, lai Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas laikā gūtā pieredze būtu noderīga arī Erasmus+ projektu īstenotājiem.

Brošūrā sniegts īss ieskats Mūžizglītības programmas 4. pamatdarbībā un aprakstīti 16 projekti, no kuriem vienā - Linking the worlds of Education and EmploymentV SPORT - partnervalsts ir arī Latvija.


Labās prakses veicināšana un iedvesmojošu projektu izplatīšana un izmantošana svarīga arī jaunajā Eiropas Savienības programmā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. Lai brošūra būtu izmantojama arī pašreizējiem projektiem, tajā ietvertas saites uz 2007. - 2011. gados apstiprināto projektu rezultātiem.

Labās prakses piemērus skatīt šeit

Brošūra drīzumā būs pieejama tiešsaistē arī EACEA mājaslapā.