Aicinām pieteikties kontaktsemināram Berlīnē

17.09.2014

Laikā no 2014. gada 1. līdz 3. decembrim Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra kopā ar Spānijas, Grieķijas, Portugāles, Itālijas, Slovākijas un Latvijas nacionālajām aģentūrām organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ starptautisku kontaktsemināru „Work-based learning in VET in Europe: Exchanging ideas, developing projects”. 

Semināra mērķis ir dot iespēju profesionālās izglītības iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem, sociālajiem partneriem un citām ieinteresēto personu grupām, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā, attīstīt idejas un atrast partnerus Erasmus+ stratēģisko partnerību un mācību mobilitātes projektu pieteikumu sagatavošanai 2015. gada projektu konkursam profesionālās izglītības sektorā. 

Sīkāka informācija atrodama šeit.

Kontaktsemināra darba programma: draft_programme_contact_seminar_berlin.pdf?d=files/news/24271/draft_programme_contact_seminar_berlin.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai seminārā, aizpildot dalībnieka pieteikuma veidlapu. Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 30. septembris.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami VIAA mājaslapas kontaktsemināru sadaļāDokumenti un veidlapas”.

Kontaktsemināra darba valoda – angļu. 

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Profesionālās un pieaugušo izglītības nodaļas vadītāja Baiba Kārkliņa, tālrunis: 67830834, e-pasts: baiba.karklina@viaa.gov.lv