Iespēja pieteikties kontaktsemināram Spānijā

24.09.2014

Laikā no 2014. gada 2. līdz 5. novembrim Spānijas nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ starptautisku kontaktsemināru „Improving the Attainment of Young People and Tackling Early School Leaving”.

Semināra mērķis ir dot iespēju ES Erasmus+ programmas valstu institūcijām, kas darbojas skolu izglītības sektorā un strādā ar jautājumiem par skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, veidot kontaktus tālākai sadarbībai un veicināt augstas kvalitātes Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu pieteikumu sagatavošanu 2015. gada projektu konkursam skolu izglītības sektorā.

Aicinām pieteikties dalībai seminārā, aizpildot dalībnieka pieteikuma veidlapu. Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) - Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pieteikšanās termiņš - 2014. gada 3. oktobris.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta kontaktsemināra dalības maksa 700 eiro apmērā un ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 360 eiro. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Kontaktsemināra ielūgums un darba programma: darba_programma_un_iel_gums_spain.doc?d=files/news/24283/darba_programma_un_iel_gums_spain.doc EN

Kontaktsemināra darba valoda - angļu.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Skolu projektu nodaļas programmas speciāliste Vineta Bringule, tālrunis: 67814739, e-pasts: vineta.bringule@viaa.gov.lv