Reikjavīkā norisināsies Erasmus+ kontaktseminārs

30.10.2014

Laikā no 2015. gada 14. līdz 16. janvārim Islandes Erasmus+ nacionālā aģentūra kopā ar Īrijas, Ziemeļvalstu un Baltijas nacionālajām aģentūrām organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ starptautisku kontaktsemināru „Work-based learning in VET” Reikjavīkā. 

Semināra mērķis ir dot iespēju profesionālās izglītības iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un citām ieinteresēto personu grupām, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā, attīstīt idejas un atrast partnerus Erasmus+ stratēģisko partnerību un mācību mobilitātes projektu pieteikumu sagatavošanai 2015. gada projektu konkursam profesionālās izglītības sektorā. 

Kontaktsemināra ielūgums: invitation_contact_seminar_iceland.pdf?d=files/news/24366/invitation_contact_seminar_iceland.pdf

Sīkāka informācija un darba programma skatāma arī šeit.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai seminārā, aizpildot dalībnieka pieteikuma veidlapu. Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju.
Pieteikšanās termiņš - 2014. gada 14. novembris.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta kontaktsemināra dalības maksa 700 EUR apmērā un ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 360 EUR. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Profesionālās un pieaugušo izglītības nodaļas vadītāja Baiba Kārkliņa, tālrunis: 67830834, e-pasts: baiba.karklina@viaa.gov.lv

Pasākuma darba valoda - angļu.