Rumānijā norisināsies Erasmus+ kontaktseminārs

07.08.2015

Laikā no 2015. gada 3. līdz 7. novembrim Rumānijas nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu – kontaktsemināru “Strategic Partnerships Plus” Sinaia, Rumānijā.

Semināra mērķis ir veicināt starpsektoru stratēģisko partnerību veidošanu Erasmus+ stratēģisko partnerību ietvaros, sniedzot iespēju dalībniekiem dalīties pieredzē, attīstīt idejas, atrast sadarbības partnerus pieteikumu sagatavošanai Erasmus+ 2016. gada projektu konkursam.

Sīkāka informācija par pasākumu (ielūgums): ?d=SPP_invitation.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā skolu, pieaugušo izglītotāju un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā, pārstāvjus, aizpildot dalībnieka pieteikuma veidlapu. Īpaši aicināti pieteikties uzņēmumu pārstāvji ar iespējām iesaistīties stratēģiskajās partnerībās Eiropas līmenī (vairāk informācijas par Erasmus+ stratēģiskajām partnerībām Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā). Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 20. augusts.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana kontaktsemināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Programmu vadības nodaļas vecākā eksperte Laima Jaunsubrēna, tālrunis: 67559501, e-pasts: laima.jaunsubrena@viaa.gov.lv