Iespēja pieteikties Erasmus+ kontaktsemināriem Beļģijā

10.08.2015

Šī gada novembrī un decembrī Beļģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru kontaktseminārus.

 

Laiks/ Norises vieta

Kontaktsemināra tēma

Mērķis

Semināru materiāli

18.-22.11.2015

Alden Biesen, Beļģija

„INCLUSION" in School Education”

Dalīties pieredzē, attīstīt idejas un atrast partnerus Erasmus+ projektu pieteikumu sagatavošanai 2016. gada projektu konkursam sadarbībai, kas veicinātu skolēnu ar īpašām izglītības vajadzībām iekļaušanu vispārējā skolu izglītībā.

Darba kārtība:?d=CS_Alden_Biesen_draft_programme.doc

2.-6.12.2015

Ostende, Beļģija

"STEM” in primary school education

Dalīties pieredzē, attīstīt idejas un atrast partnerus Erasmus+ projektu pieteikumu sagatavošanai 2016. gada projektu konkursam sadarbībai saistībā ar zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomu pamatizglītībā (3-12g.).

 

Darba kārtība:?d=CS_Oostende_draft_programme.doc

Dalībnieku skaits semināros ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumos skolu un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā, pārstāvjus, aizpildot dalībnieka pieteikuma veidlapu. Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 31. augusts.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam (nepārsniedzot 275 EUR) un dalības maksa 600 EUR (1. semināram) vai 700 EUR (2. semināram). Uzturēšanās un ēdināšana kontaktsemināra laikā iekļauta dalības maksā. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Programmu vadības nodaļas vecākā eksperte Laima Jaunsubrēna, tālrunis: 67559501, e-pasts: laima.jaunsubrena@viaa.gov.lv