Aicinām pieteikties Erasmus+ kontaktsemināriem Spānijā, Čehijā, Itālijā

19.08.2015

Šī gada rudenī Spānijas, Čehijas un Itālijas  Erasmus+ nacionālās aģentūras organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ starptautiskus kontaktseminārus. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina iepazīties ar plānoto semināru saturu, mērķa grupām un izvērtēt iespēju pieteikties dalībai kādā no tiem atbilstoši pārstāvētās institūcijas profilam un nākotnē plānotajām iespējamajām Erasmus+ projektu idejām.

Laiks/Norises vieta

Kontaktsemināra tēma

Mērķis

Mērķgrupa

Semināru materiāli

26.-27.10.2015
Madride, Spānija

“Connecting VET with the world of work”

Veicināt profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību, projektu īstenošanu Erasmus+ mācību mobilitāšu un stratēģisko partnerību ietvaros, sniedzot iespēju dalībniekiem dalīties pieredzē, attīstīt idejas un atrast sadarbības partnerus.

Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un – jo īpaši – uzņēmēji, kuriem interesē ārvalstu praktikantu uzņemšana un pieredzes apmaiņa par prakses organizēšanu, kā arī stratēģiski sadarbības projekti partnerībā ar citiem uzņēmējiem un profesionālās izglītības institūcijām

Darba kārtība:?d=ProgrammeDraft_Spain.pdf

01.-04.11.2015
Prāga, Čehija

"Cross sectoral partnerships Youth + VET + Employability"

Jauniešu nodarbinātības veicināšana ar Erasmus+ starpsektoru stratēģisko partnerību atbalstu, veicinot dalībnieku sadarbību profesionālās izglītības, jaunatnes un darba tirgus sektorā, lai uzlabotu jauniešu pamatkompetences, darba prasmes un mācīšanās metodes.

 

Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un uzņēmēji, kas vēlas iesaistīties Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu sagatavošanā kopā ar citiem Eiropas partneriem

Darba kārtība:?d=Contact_seminar_Prague_Programme.pdf

Ielūgums:?d=Contact_seminar_Prague_info.pdf

 

05.-07.11.2015
Neapole, Itālija

“European Shared Strategies for Reducing the Occurrence of NEET”

Veicināt starpsektoru stratēģisko partnerību veidošanu Erasmus+ ietvaros, sniedzot iespēju dalībniekiem dalīties pieredzē, atklāt jaunas pieejas problēmu risināšanai un atrast sadarbības partnerus pieteikumu sagatavošanai Erasmus+ stratēģisko partnerību 2016. gada projektu konkursam saistībā ar NEET jautājumiem. (*NEET no angļu val. – not in employment, education or training - jaunieši, kas nemācās un nestrādā).

Skolu, profesionālās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību institūciju un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā, pārstāvji

Ielūgums:?d=Call_per_seminario_NEET_Generation_Naples.pdf

 

Dalībnieku skaits visos semināros ir ierobežots. Aicinām pieteikties kontaktsemināram, aizpildot pieteikumu. Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz VIAA (Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 1. septembris.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami VIAA mājaslapas sadaļā “Kontaktsemināri” >“Dokumenti un veidlapas”.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR (*360 EUR semināram Madridē). Uzturēšanās un ēdināšana kontaktsemināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākumu darba valoda – angļu.


Papildu informācija:
VIAA ES Izglītības programmu departamenta Programmu vadības nodaļas vecākā eksperte Laima Jaunsubrēna, tālrunis: 67559501, e-pasts: laima.jaunsubrena@viaa.gov.lv