Horvātijā norisināsies kontaktseminārs

08.09.2015

Horvātijas Erasmus+ nacionālā aģentūra no šī gada 13. līdz 15. oktobrim organizē Erasmus+ kontaktsemināru Networking Vocational Education and Business: A Contact Making Seminar for Erasmus+” Dubrovnikā. 

Semināra mērķis ir veicināt izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību konkrētās profesionālās izglītības jomās: veselība, tūrisms un ēdināšana, vides tehnoloģijas projektu īstenošanai Erasmus+ mācību mobilitāšu un stratēģisko partnerību ietvaros.


Detalizēta informācija: ?d=DETAILS_INSTRUCTIONS.pdf
Darba programma: ?d=PROGRAM_FINALNO.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā uzņēmumu, apmācību darba vietās veicinošu darba devēju, profesionālās izglītības iestāžu, pētniecības organizāciju, sociālo partneru un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas profesionālās izglītības sektorā, pārstāvjus.

Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 15. septembris.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana kontaktsemināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas, to skaitā 50 EUR dalības maksu, sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākuma darba valoda – angļu. 

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Programmu vadības nodaļas vecākā eksperte Laima Jaunsubrēna, tālrunis: 67559501, e-pasts: laima.jaunsubrena@viaa.gov.lv.