Erasmus+ kontaktseminārs Portugālē

16.09.2015

Laikā no 2015. gada 18. līdz 21. novembrim Portugāles Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē kontaktsemināru “FLIC - From Local to International Cooperation” Ericeirā, Portugālē.

Semināra mērķis ir veicināt starpsektoru sadarbību un partnerību veidošanu Erasmus+ projektu īstenošanai stratēģisko partnerību ietvaros, sniedzot iespēju dalībniekiem dalīties pieredzē, attīstīt idejas, atrast sadarbības partnerus pieteikumu sagatavošanai Erasmus+ 2016. gada projektu konkursam.Plašāka informācija:

  • ielūgums - ?d=TCA_Contact_seminar_FLIC.pdf,
  • darba programma -?d=Agenda_18_21nov2015.pdf.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā izglītības iestāžu un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā skolu sektorā, pārstāvjus. Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 8. oktobris.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 360 EUR, un pasākuma dalības maksa. Dalības maksa ietver uzturēšanos un ēdināšanu kontaktsemināra laikā. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Programmu vadības nodaļas vecākā eksperte Laima Jaunsubrēna, tālrunis: 67559501, e-pasts: laima.jaunsubrena@viaa.gov.lv