Maltā norisināsies Erasmus+ kontaktseminārs

13.10.2015

No 2015. gada 15. līdz 19. novembrim Maltas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Erasmus+ starptautiskās sadarbības pasākumu – semināru “Early School Leaving Seminar: VET and Youth Work as an alternative learning pathway” Maltā.

Semināra mērķis ir veicināt Eiropas sadarbību un pieredzes apmaiņu par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kā arī izpētīt veidus, kā veicināt starpnozaru sadarbību starp skolām un citām profesionālās izglītības iestādēm. Dalībnieki satiks citus nozares pārstāvjus, apspriedīs un analizēs plusus un mīnusus profesionālās izglītības un jauniešu darba izmantošanā kā alternatīvu mācībām, koncentrēsies uz karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem un jauniešu darbu, izpētīs sadarbības iespējas Erasmus+ projektos.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā izglītības iestāžu un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, pārstāvjus, kuri līdz šim nav īstenojuši Erasmus+ projektus un kuri iepriekš nav iesnieguši pieteikumus uz citiem Erasmus+ kontaktsemināriem.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) - Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikšanās termiņš - 2015. gada 22. oktobris.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 360 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana kontaktsemināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Programmu vadības nodaļas vecākā eksperte Gunta Vilne, tālrunis: 67559501, e-pasts: gunta.vilne@viaa.gov.lv.

 

Pasākuma darba valoda – angļu.