Izsludina konkursu Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartām

12.11.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi 2016. gada konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu (VET Harta) pieteikumiem.

„Šogad Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu konkurss tiek izsludināts otro reizi. Aicinām institūcijas un organizācijas, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, sagatavot un iesniegt VET Hartu pieteikumus. Vienlaikus aicinām detalizēti iepazīties ar VET Hartu konkursa uzaicinājumā un pārējā konkursa dokumentācijā pretendentiem izvirzītajām prasībām attiecībā uz jau īstenotajiem profesionālās izglītības un mācību mobilitātes projektiem. Tāpat lūdzam īpašu uzmanību pievērst institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģijai, kas obligāti jāpievieno VET Hartas pieteikumam, satura kvalitātei, kā arī tam, ka stratēģijai ir jābūt rūpīgi izstrādātai un saskaņotai ar institūcijas dibinātāju,” stāsta VIAA Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta direktore Ennata Kivriņa.

VET Hartas 2016. gada konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 19. maijs (plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski, aizpildot tiešsaistes režīmā. Saskaņā ar EK sniegto informāciju VET Hartas pieteikuma veidlapa aizpildīšanai tiešsaistē būs pieejama 2016. gada martā, šobrīd informācijai pieejama veidlapa pdf formātā.

Detalizētu informāciju un VET Hartas konkursa dokumentāciju (konkursa uzaicinājums, veidlapa pdf formātā, veidlapas aizpildīšanas instrukcija, u.c.) skatīt sadaļā „Dokumenti un veidlapas” (2016. gada konkurss).

VET Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku, un īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība. VET Hartas iegūšana institūcijām dod iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ 1. pamatdarbības aktivitātē “Profesionālās izglītības un mācību mobilitāte audzēkņiem un personālam”, taču tā nav obligāta prasība dalībai šajā aktivitātē. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijās noteikto.

2016. gada sākumā VIAA organizēs semināru par VET Hartu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību.

Informācija par izsludināto VET Hartu pieteikumu konkursu pieejama arī EK mājaslapā.


2015. gada konkursā VIAA saņēma 9 VET Hartas pieteikumus, no kuriem pēc pieteikumu tehniskās atbilstības un kvalitātes vērtēšanas, tika apstiprināta VET Harta 1 institūcijai – Valmieras Tehnikumam.

 

VIAA kontaktpersona:
Antra Meņģele
E-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv