Eiropas Komisijas aptauja – prioritātes ES augstākās izglītības modernizācijai

22.12.2015

Eiropas Komisija ir uzsākusi Eiropas Savienības (ES) augstākās izglītības modernizācijas plāna, kas tika publicēts 2011. gadā, aktualizēšanu, lai nodrošinātu, ka ES veiktās aktivitātes augstākās izglītības jomā ir pēc iespējas noderīgākas.

Šajā nolūkā Eiropas Komisija (EK) ir sagatavojusi tiešsaistes (on-line) aptauju, lai apkopotu iesaistīto pušu viedokļus par pašreizējo situāciju Eiropas augstākās izglītības sistēmās, kā arī uzzinātu priekšlikumus vēlamo pārmaiņu prioritātēm.

 

Aptaujas anketa ietver šādus galvenos aspektus:

  • pašreizējās ES augstākās izglītības stiprās un vājās puses;
  • prioritātes, kam pievēršama vislielākā uzmanība;
  • sabiedrības viedoklis, kas ES būtu jāatbalsta, lai uzlabotu augstāko izglītību.


Aptaujas anketa tiešsaistē ir pieejama EK mājaslapā, tā ir atvērta līdz 2016. gada 29. februārim.

Papildus aptaujai tiks veikta arī konkrētu iesaistīto pušu viedokļu apkopošana, ieskaitot dalībvalstu ministrijas un Eiropas līmeņa amatpersonas, kas sniegs ieguldījumu pozīcijas dokumentu sagatavošanā, balstoties uz aptaujas rezultātiem.

Ikviens, kas vēlas paust savu viedokli par augstākminēto jautājumu, ir laipni aicināts aizpildīt aptaujas anketu EK mājas lapā.

Plānots, ka anketas atbilžu kopsavilkums tiks publicēts EK mājaslapā 1 mēnesi pēc aptaujas slēgšanas.