Organizē kontaktsemināru Polijā

10.02.2016

No šī gada 1. līdz 5. jūnijam Polijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē kontaktsemināru "Building project management competences among workers of early childhood education and care institutions" Varšavā.

Semināra mērķis ir atbalstīt pirmsskolas izglītības iestādes skolu sektora ietvaros un veicināt pirmsskolas izglītības un aprūpes kvalitāti, piedāvājot pirmsskolas skolotājiem, vadītājiem un darbiniekiem iespējas iegūt profesionālas zināšanas un prasmes starptautisku izglītības projektu plānošanā un realizēšanā, tādējādi palielinot labas kvalitātes projektu skaitu Erasmus+ programmā KA2 aktivitātē.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus, skolotājus, darbiniekus, kuriem ir interese īstenot Erasmus+ programmas KA2 aktivitātes projektus un kuri būtu gatavi darboties darba grupās angļu valodā. Priekšroka tiks dota dalībniekiem no tām iestādēm, kuru pārstāvji līdz šim vēl nav piedalījušies TCA aktivitātēs!

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) - Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikšanās termiņš 2016. gada 9. marts.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 eiro. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Gunta Vilne, tālrunis: 67559501, e-pasts: gunta.vilne@viaa.gov.lv.

Pasākuma darba valoda – angļu.