Iespēja pieteikties Erasmus+ mācību vizītei Rumānijā

14.03.2016

Laikā no šī gada 18. līdz 22. aprīlim Rumānijas nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu – mācību vizīti "Anti-Bullying Action" Rumānijā (Sinaia).

Mācību vizītes mērķi ir:

  • veicināt sadarbību starp Daphne un Erasmus+ programmām skolu izglītībā,
  • dalīties pieredzē, kā cīnīties pret huligānismu un veicināt sekmīgu mācīšanos;
  • tīklošana Erasmus+ stratēģisko partnerību un Daphne projektu ietvaros;
  • veicināt pret-huligānisma skolu politikas un sociāli emocionālas mācīšanās pieejas iekļaušanu mācību programmā.

Plašāka informācija par semināru: ?d=Study_Visit_in_Romania_April_2016.pdf

Dalībnieku skaits mācību vizītē ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā skolu sektora pārstāvjus – pašvaldību pārstāvjus, skolu inspektorus, konsultantus, direktorus, mācību pārziņus, mentorus, skolas psihologus.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2016. gada 29. marts (t.i. līdz 29. martam (ieskaitot) pieteikumam jābūt saņemtam (iesniegtam vai atsūtītam pa pastu) VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana kontaktsemināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Gunta Vilne, tālrunis: 67559501, e-pasts: gunta.vilne@viaa.gov.lv.

 

Pasākuma darba valoda – angļu.