Igaunijā notiks kontaktseminārs par digitālo prasmju tēmu

18.03.2016

Laikā no 2016. gada 11. līdz 14. septembrim Igaunijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starpsektorālo kontaktsemināru (TCA) "Enhancing Digital Competences in Education and Training" Tallinā, Igaunijā.

Semināra mērķis ir attīstīt idejas jaunām Erasmus+ stratēģiskajām partnerībām par IKT un digitālo prasmju tēmu un atrast partnerus šo ideju īstenošanai.

Detalizēta informācija par semināru: ?d=TCA_contact_seminar_in_EE.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā skolu izglītības, profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības sektoru pārstāvjus - organizācijas, kuras interesē semināra tēma un vēlas izstrādāt Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektus.

Priekšroka tiks dota dalībniekiem no tām organizācijām, kuru pārstāvji līdz šim nav piedalījušies TCA aktivitātēs!

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2016. gada 15. aprīlis (t.i. līdz 15. aprīlim, ieskaitot, pieteikumam jābūt iesniegtam vai atsūtītam pa pastu VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta semināra dalības maksa, kas ietver uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas, un ceļa izdevumus atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 eiro. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Gunta Vilne, tālrunis: 67559501, e-pasts: gunta.vilne@viaa.gov.lv.

Pasākuma darba valoda – angļu.