Skolas var pieteikties kontaktsemināram Slovēnijā

01.04.2016

No 1. līdz 3. jūnijam Slovēnijas Erasmus+ nacionālā aģentūra sadarbībā ar Zviedrijas nacionālo aģentūru organizē Erasmus+ kontaktsemināru "KA2 – SE - Languages" Ļubļanā, Slovēnijā. 

Seminārā skolām būs iespēja attīstīt un pilnveidot projektu idejas Erasmus+ programmas KA2 aktivitātē saistībā ar tēmu par valodām.

Detalizēta informācija par semināru: ?d=TCA_June2016_SLOVENIA_contact_languages_SE.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā skolu (pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas) pārstāvjus, kuriem ir jau gatavas projektu idejas KA2 aktivitātē par valodu tēmu. Priekšroka tiks dota dalībniekiem no tām iestādēm, kuru pārstāvji līdz šim vēl nav piedalījušies TCA aktivitātēs!

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikšanās termiņš - 2016. gada 14. aprīlis (t.i,. līdz 14. aprīlim, ieskaitot, pieteikumam jābūt saņemtam - iesniegtam vai atsūtītam pa pastu, VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm konkrētajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākuma darba valoda – angļu. 

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Gunta Vilne (tālrunis: 67559501, e-pasts: gunta.vilne@viaa.gov.lv).