Kontaktseminārs Spānijā par vienlīdzīgu izglītību

15.07.2016

Laikā no šī gada 20. līdz 23. novembrim Spānijas nacionālā aģentūra Malagā (Spānija) organizē Erasmus+ starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) skolu izglītības sektorā – kontaktsemināru "Equity and Inclusion in School Education".

Pasākumā piedalīsies skolu izglītības speciālisti (skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, par skolu izglītību atbildīgie pašvaldību pārstāvji u.c.)  no dažādām Eiropas valstīm, kurus interesē Erasmus+ stratēģisko partnerību (KA2) ietvaros iespējamā labās prakses apmaiņa un pedagoģisko materiālu, metožu un rīku izstrāde par iekļaujošās un vienlīdzīgas izglītības jautājumiem.

Plašāka informācija par semināru:?d=info_kontaktsem_Spanija_equity.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā skolu sektora pārstāvjus. Priekšroka tiks dota tām organizācijām, kuras līdz šim nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Pieteikuma veidlapa un tā vērtēšanas kritēriji atrodami šeit.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš - 2016. gada 5. augusts (līdz 5. augustam, ieskaitot, pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm konkrētajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Kontaktsemināra darba valoda – angļu.


Papildu informācija:
Jana Meržvinska
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67359078
E-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv