Pagarināta pieteikšanās kontaktsemināram par iekļaujošu izglītību

23.08.2016

Laikā no 2016. gada 27. līdz 30. oktobrim Erfurtē (Vācija) notiks Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākums (TCA) skolu sektorā "School development in view of inclusion".

Pasākums pulcēs kopā skolu izglītības speciālistus no dažādām Eiropas valstīm, kuriem interesē Erasmus+ stratēģisko partnerību (KA2) projektu izstrāde par iekļaujošās un vienlīdzīgas izglītības jautājumiem.

Aicinām pieteikties dalībai pasākumā skolu sektora pārstāvjus. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami šeit.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050) līdz šī gada 31. augustam (līdz 31. augustam, ieskaitot, pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, iesniegtam vai atsūtītam pa pastu). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 eiro. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Papildu informācija:
Jana Meržvinska
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
tālrunis: 67359078
e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv