Vēl var pieteikties kontaktsemināram Spānijā par pieaugušo izglītību

29.08.2016

No šī gada 6. līdz 9. novembrim Toledo pilsētā (Spānija) notiks Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākums (TCA) pieaugušo izglītības sektorā – kontaktseminārs "Recognition and validation in adult education".

Seminārā pulcēsies speciālisti no institūcijām, kas atbild par pieaugušo izglītību dažādās Eiropas valstīs, kurus interesē labas prakses apmaiņa un Erasmus+ mobilitātes (KA1) un stratēģisko partnerību (KA2) projektu izstrāde par semināra tēmu.

Detalizēta informācija par pasākumu: ?d=TCA_Toledo2016_Recognition_additional_info.pdf

Aicinām pieteikties dalībai pasākumā pieaugušo izglītības sektora pārstāvjus. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami šeit

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2016. gada 1. septembris (t.i. līdz 1. septembrim, ieskaitot, pieteikumam jābūt saņemtam, iesniegtam vai atsūtītam pa pastu, VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 eiro. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākuma darba valoda – angļu.


Papildu informācija:
Jana Meržvinska
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
tālrunis: 67359078
e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv