Vēl var pieteikties kontaktsemināram par darbu ar skolēniem no sociāli atstumtām kopienām

05.09.2016

No 24. līdz 27. oktobrim Sofijā (Bulgārija) organizē Erasmus+ sadarbības pasākumu skolu izglītības sektorā – semināru "Interactive methods in the introduction of educational inclusion in mainstream schools and kindergartens”.  

Seminārs sniegs atbalstu pedagogiem darbā ar skolēniem ar mācību grūtībām, no sociāli atstumtām kopienām vai bēgļu ģimenēm. Pasākuma dalībniekus iepazīstinās ar rīkiem darbam ar skolēniem no dažādām vidēm, kā arī mobilitātes iespējām Erasmus+ programmas ietvaros.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā skolu sektora pārstāvjus. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami šeit.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2016. gada 10. septembris (līdz 10. septembrim, ieskaitot, pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, iesniegtam vai atsūtītam pa pastu).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 eiro. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākuma darba valoda – angļu. 


Papildu informācija:
Jana Meržvinska
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
tālrunis: 67359078
e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv