Profesionālās izglītības sektora pārstāvji aicināti pieteikties Erasmus + kontaktsemināram Itālijā

21.10.2016

No 2016. gada 19. līdz 20. decembrim Itālijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) profesionālās izglītības sektorā – kontaktsemināru "Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe" Romā, Itālijā. 

Seminārs norisināsies angļu valodā un tā mērķi ir:

  • veicināt sadarbības iespējas starp uzņēmumiem un organizācijām, kuras ir aktīvas profesionālās izglītības jomā, lai izstrādātu Erasmus+ programmas KA1 aktivitātes “Mācību mobilitāte” projektus, kuros tiek īstenota mācekļu mobilitāte un/vai personāla mobilitāte, kas ir iesaistīts mācekļu darba organizēšanā; 
  • veicināt KA1 projektu izstrādi, kuru ietvaros tiek pilnveidotas māceklības programmas. 

Detalizētāka informācija par semināru: ?d=TCA_description_template_Mobility_of_apprentices_Dec2016_ROME_IT.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā profesionālās izglītības sektora pārstāvjus. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Semināram var pieteikties, nosūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”

Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2016. gada 7. novembris (t.i,. līdz 7. novembrim - ieskaitot - pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā iesniegtam vai atsūtītam pa pastu).

Atlases process un finansiālais atbalsts

  • VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju;
  • Atbalstītajiem dalībniekiem ceļa izdevumi tiks segti atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR;
  • Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā ir nodrošināta; 
  • Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija
VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv