Profesionālās izglītības sektora pārstāvji aicināti pieteikties Erasmus+ kontaktsemināram Spānijā

08.11.2016

Laikā no 2017. gada 25. līdz 27. janvārim Spānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) profesionālās izglītības sektorā – kontaktsemināru "Exchange of good practice to succeed in applications, project management and impact" Saragosā, Spānijā. 

Semināra mērķis ir uzlabot projektu pieteikumu kvalitāti profesionālās izglītības sektorā un veicināt projektu pieteikumu izstrādi, kuri ir orientēti uz profesionālās izglītības modernizāciju un internacionalizāciju. Seminārs dos iespēju atrast partnerus ar līdzīgām interesēm projektu ideju izstrādei Erasmus+ KA1 un KA2 aktivitāšu projektiem profesionālās izglītības sektorā.

Aicinām pieteikties dalībai pasākumā profesionālās izglītības sektora pārstāvjus. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos. 

Semināra darba kārtība: ?d=Contact_Seminar_on_Vocational_Education_and_Training_Spain.pdf

Papildus informācija par semināru: ?d=TCA_description_template_ES01_2017_VET.pdf

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2016. gada 1. decembris (t.i,. līdz 1. decembrim - ieskaitot - pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā iesniegtam vai atsūtītam pa pastu).

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. 

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 360,00 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.