Profesionālajā izglītībā nākamgad pieejams lielāks Erasmus+ finansējums

13.12.2018

Nākamā gada projektu pieteikumu konkursā Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā Latvijas profesionālās izglītības organizācijām ir pieejami vairāk nekā 5 miljoni eiro, kas paredzēti mācību mobilitātes un stratēģisko partnerību projektu īstenošanai.

Finansējums mācību mobilitātei, salīdzinot ar iepriekšējo konkursu, ir pieaudzis par vairāk nekā 0,5 miljoniem eiro. Kopš 2014. gada būtiski ir palielinājies arī mobilitāšu ilgums profesionālo skolu audzēkņiem. Mobilitāšu dalībnieku skaits šajā periodā ir audzis no 856 dalībniekiem 2014. gadā līdz 1000 dalībniekiem 2018. gadā.

Profesionālās izglītības organizācijām ir iespēja īstenot arī  stratēģiskās partnerības projektus inovāciju atbalstam vai labas prakses pieredzes apmaiņas projektus. Lai saņemtu finansējumu, stratēģiskajām partnerībām jābūt vērstām vismaz uz vienu profesionālās izglītības sektora prioritāti vai horizontālo prioritāti.

Atkarībā no izvēlētās prioritātes un projekta mērķiem, stratēģiskajās partnerībās jāiesaista visatbilstošākais partneru loks, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība, palīdzot radīt augstas kvalitātes projekta rezultātus. Šajos projektos ir iespējams attīstīt, izmēģināt un pielāgot inovatīvu praksi arī starp dažādiem izglītības sektoriem.

Stratēģiskās partnerības projektos inovāciju atbalstam jāizstrādā inovatīvi rezultāti, tāpēc projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai nodrošinātu saistību ar aktivitātes inovatīvo aspektu.

Profesionālās izglītības un mācību īstenotāji var iesniegt projektu pieteikumus arī Eiropas Komisijas administrētajā aktivitātē Nozaru prasmju apvienības, kuru mērķis ir novērst prasmju trūkumu vienā vai vairākās profesiju grupās konkrētā nozarē. Vairāk informācijas par aktivitāti šeit.

Projektu pieteikumus Erasmus+ programmas konkursā var iesniegt tikai juridiskas personas - profesionālajā izglītībā iesaistītas organizācijas un profesionālās izglītības organizāciju apvienības jeb konsorciji.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš Erasmus+ programmas konkursā ir 2019. gada 5. februāris, plkst. 12.00 pēc Briseles laika. Pieteikšanās procesu šajā konkursā vienkāršāku padarīs jaunās tiešsaistes veidlapas, kurām, atšķirībā no iepriekšējām elektroniskajām veidlapām, nebūs nepieciešama atsevišķa saglabāšana un kuru aizpildīšanā viegli varēs iesaistīties vairāki personāla pārstāvji.

2019. gada 9. janvārī VIAA organizēs informatīvo semināru par projektu pieteikumu sagatavošanu mācību mobilitātes īstenošanai, kurā iepazīstinās ar pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtību.

Plašāka informācija par Erasmus+ 2019. gada konkursu pieejama šeit.