Pagarināta pieteikšanās semināram Slovākijā par mācību satura un valodas integrēto apguvi

22.01.2020

Laikā no 2020. gada 18. līdz 20. martam Slovākijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru “Innovation with CLIL - Experiencing CLIL with Erasmus+” Bratislavā, Slovākijā.

Seminārā aicinām pieteikties skolas (tai skaitā profesionālās izglītības skolas), kas īsteno Erasmus+ projektus (KA101, KA201, KA202, KA229) par tēmu - mācību satura un valodas integrēta apguve (CLIL). Semināra mērķis ir labās prakses un pieredzes apmaiņa saistībā ar semināra tēmu, kontaktu veidošana, kā arī dalībnieku prasmju paaugstināšana saistībā ar CLIL izmantošanu mācību stundās.

Detalizēta informācija par semināru?d=Erasmus_TCA_Slovakija_CLIL_18_20_3_2020.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

NB: Aizpildot pieteikuma veidlapu, lūdzam ņemt vērā, ka veidlapā minētais jautājums par nākotnes Erasmus+ projekta ideju neattiecas uz minēto pasākumu, un šī veidlapas sadaļa nav jāaizpilda.

Pasākumu finansē 2020. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 29. janvārim (t.i., līdz 2020. gada 29. janvāra plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv