Skolotājiem un skolu direktoriem iespēja piedalīties konferencē par skolēnu mobilitāti

08.01.2020

Laikā no 2020. gada 11. līdz 13. maijam Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – konferenci "Skolēnu mobilitāte - iekļūšana realitātē" (“Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality”) Bonnā, Vācijā.

Konferencei aicinām pieteikties vispārizglītojošo skolu (un profesionālo skolu, kas īsteno vispārizglītojošo programmu) direktorus un skolotājus, kuri ir īstenojuši vai īsteno Erasmus+ projektus skolu izglītības sektorā, kā arī tos, kurus interesē nākotnes Erasmus+ projektu izstrāde, starptautiska sadarbība un pieredzes apmaiņa. Semināra dalībniekiem tiks sniegta informācija par Erasmus+ programmas nākotni un skolēnu mobilitātes lomu jaunās programmas ietvaros, kā arī veicināta kontaktu veidošana nākotnes Erasmus+ programmas projektu izstrādei.

Detalizēta informācija par semināru?d=Erasmus_TCA_Vacija_Bonna_2020.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 3 vietas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pasākums tiek finansēts 2020. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 23. janvārim (t.i., līdz 2020. gada 23. janvāra plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv