Aicinām pieteikties mācību vizītei Francijā par dzimumu stereotipiem

20.01.2020

Laikā no 2020. gada 6. līdz 9. aprīlim Francijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – mācību vizīti “Fight against gender stereotypes: in educational and teaching practices, in school guidance and career guidance” Poitiers, Francijā.

Mācību vizītei aicinām pieteikties vispārizglītojošo un profesionālo skolu direktorus un skolotājus, skolu inspektorus, skolas pedagoģisko un atbalsta personālu, karjeras konsultantus un ministriju pārstāvjus, kuri strādā ar jautājumiem, kas saistīti ar cīņu pret dzimumu stereotipiem un kurus interesē starptautiska sadarbība, pieredzes apmaiņa un nākotnes Erasmus+ projektu izstrāde. No apstiprinātajiem dalībniekiem pasākumā tiek sagaidīta aktīva līdzdalība un dalīšanās ar pieredzi saistībā ar pasākuma tēmu.

Detalizēta informācija?d=TCA_Erasmus_Francija_2020.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pasākums tiek finansēts 2020. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 6. februāris (t.i., līdz 2020. gada 6. februāra plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv