NESET tīkls organizē vebinārus par valodu apmācību un bilingvāliem modeļiem

16.06.2020

2020. gada 18. un 25. jūnijā, kā arī 1. un 8. jūlijā notiks četri starptautiskā konsultatīvā tīkla NESET organizētie tiešsaistes semināri. Semināros būs apskatītas tēmas par inovatīvām metodēm valodu apmācībā, par bilinguālās apmācības modeļiem, valodu apmācībām Eiropā nākotnē un citas ar valodas apguvi saistītas tēmas. 

Pirmajā seminārā, kas notiks 18. jūnijā, dalībniekus informēs par to, kā palīdzēt daudzvalodīgiem bērniem būt sekmīgiem, izmantojot tiešsaistes valodas apmācību rīkus. Covid-19 pandēmijas kontekstā ir redzams, cik liela nozīme ir skolu un ģimenes iespējai izmantot digitālās tehnoloģijas, lai nodrošinātu mācību nepārtrauktību. Šajā seminārā tiks analizēts, kā tiešsaistes valodas apmācības rīki var tikt izmantoti daudzu valodu apmācībās un palīdzēt daudzvalodīgiem bērniem gūt panākumus mācībās.

25. jūnijā notiks otrais seminārs, kura tēma ir "Inovatīvas valodu apmācības metodes, skolu tīkli un atzinības zīmes – veidi, kā veicināt daudzvalodību un valodu apmācību". Tiešsaistes seminārā būs izskatīti jautājumi par pārrobežu tīkliem, kā tie veicina daudzvalodību, sekmējot valodu apguvi. Semināra dalībnieki varēs iepazīties ar diviem iedvesmojošiem piemēriem - CertiLinga un Language Friendly School, kā arī ar inovatīvām mācību metodēm.

Trešajā seminārā 1. jūlijā varēs uzzināt par divvalodīga izglītības modeļa funkciju un valodas mācību programmu daudzvalodu kontekstā. Divvalodīgi vai trīsvalodīgi mācību modeļi tiek ieviesti daudzās valstīs. Tam par iemeslu ir plaša imigrācija vai arī ģeogrāfiskais aspekts, piem. Luksemburga, Ziemeļitālija. Tiešsaistes seminārā būs apskatīta arī Somijas alternatīvā pieeja valodas mācību programmām, lai atbalstītu katru izglītojamo daudzvalodībā.   

Ceturtā semināra tēma ir "Valodu apmācības Eiropā nākotne: gūtās mācības no gadījumu izpētes", kas notiks 8. jūlijā. Pēdējā seminārā būs izvērtētas mācību stundas no dažādām pieejām un stratēģijām valodu apmācībā, atspoguļos kā tas var iedvesmot gan pedagogus, gan politikas veidotājus.

NESET tīkla mājaslapā ir iespēja tiešsaistē pieteikties katrā no semināriem. Semināri ir bezmaksas un tajā var piedalīties ikviens interesents. 

NESET ir starptautisks konsultatīvs tīkls ekspertiem, kuri strādā ar izglītības un apmācības jautājumiem. Izveidotais tīkls ir viena no programmas Erasmus+ atbalstāmajām iniciatīvām.