Divas Latvijas augstskolas iesaistās Eiropas universitāšu iniciatīvā

10.07.2020

Eiropas universitātes_RTU_ViA_1

Rīgas Tehniskā universitāte un Vidzemes Augstskola konkursa kārtībā ir apstiprinātas dalībai iniciatīvā Eiropas universitātes, kurā šobrīd iesaistījušās aptuveni 280 augstākās izglītības institūcijas no Eiropas Savienības (ES), lai padziļinātu sadarbību starp augstskolām, studentiem un darbiniekiem un apvienotu tiešsaistes un fiziskos resursus, kursus, speciālās zināšanas, datus un infrastruktūru. Pērn šai iniciatīvai pievienojās Latvijas Universitāte un Latvijas Mākslas akadēmija. 

Eiropas Komisija (EK) ir atklājusi vēl 24 Eiropas universitātes, kas pievienosies pirmajām 17 to augstākās izglītības iestāžu aliansēm, kuras atlasītas jau 2019. gadā. Ar finansiālu atbalstu no programmām Erasmus+ un Apvārsnis 2020 tās uzlabo Eiropas augstākās izglītības kvalitāti, pievilcību, iekļaušanu un digitalizāciju. No 62 pieteikumiem atlasītās 24 Eiropas universitātes ietver 165 augstākās izglītības iestādes no 26 dalībvalstīm un citām valstīm, kas piedalās programmā Erasmus+.

Eiropas universitātes ietver dažāda veida augstākās izglītības iestādes, sākot ar lietišķo zinātņu universitātēm, tehniskajām universitātēm, kino un mediju mākslas skolām, un beidzot ar visaptverošām universitātēm un zinātniski pētnieciskām universitātēm. Tajās iesaistīsies aptuveni 280 visu dalībvalstu un citu valstu augstākās izglītības iestādes, kas atrodas ne tikai galvaspilsētās, bet arī tālākajos Eiropas reģionos. Katrā aliansē ir vidēji septiņas augstākās izglītības iestādes. Lai gan dažas alianses ir visaptverošas un aptver visas disciplīnas, citas koncentrējas, piemēram, uz ilgtspējīgu attīstību, veselību un labklājību, digitalizāciju un mākslīgo intelektu, mākslu, inženieriju vai kosmosu.

Kopumā 41 Eiropas universitātei pieejamais budžets sasniedz 287 miljonus eiro. Katra alianse trīs gadus saņem līdz 5 miljoniem eiro no programmas Erasmus+ un līdz 2 miljoniem eiro no programmas Apvārsnis 2020, lai sāktu īstenot savus plānus un pavērtu ceļu citām augstākās izglītības iestādēm visā ES. Abu programmu finansējums ir svarīgs solis, lai stiprinātu mijiedarbību starp Eiropas izglītības telpu un Eiropas pētniecības telpu. Katras alianses progress tiek cieši uzraudzīts.

Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā 2021.–2027. gadam EK ierosinājusi Eiropas universitātes izvērst Erasmus programmas satvarā sinerģijā ar programmu Apvārsnis Eiropa un citiem ES instrumentiem.

EK iniciatīvu Eiropas universitātes Eiropas Savienības vadītājiem ierosināja pirms Gēteborgas sociālā samita 2017. gada novembrī, un tā ir daļa no vispārējā redzējuma par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam. Šo iniciatīvu Eiropadome apstiprināja 2017. gada decembrī, aicinot līdz 2024. gadam izveidot vismaz 20 Eiropas universitātes. Iniciatīvas koncepcija tika izstrādāta Eiropas Komisijas vadībā ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, augstākās izglītības iestādēm un studentu organizācijām.

Pilns 2020. gadā apstiprināto Eiropas universitāšu saraksts pieejams šeit

*Rakstā izmantota Eiropas Komisijas sniegtā informācija.