Skolotājus aicina apmeklēt bezmaksas tiešsaistes kursu par projektos balstītām mācībām

17.07.2020

Erasmus kursi_1200x670

Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platforma School Education Gateway Teacher Academy organizē bezmaksas tiešsaistes kursu Project-Based Learning to Enhance Key Competences” skolotājiem un citiem ar pedagoģisko darbību saistītiem cilvēkiem.

Projektos balstītas mācības (Project-Based Learning) ir pedagoģiska metode, ko izmanto, lai aktīvi iesaistītu skolēnus mācību aktivitātēs. Uz skolēniem centrētā pieeja attīsta jauniešos efektīvas sadarbības un komunikācijas spējas, kas nākotnē ļoti noderēs katrā skolēna karjeras veidošanas posmā. Projektos balstītas mācības (PBM) skolēniem dod iespēju strādāt ar praktiskām dzīves problēmām un izaicinājumiem, izstrādājot tām efektīvus risinājumus. Ar šo pieeju skolēnus iedrošina mācīties neatkarīgi, kā arī kritiski domāt, pašiem uzņemoties atbildību par savu mācīšanos. Pēc Covid-19 pandēmijas perioda, kas gandrīz visur pasaulē piespieda pārorientēties uz attālinātu mācīšanu, PBM var būt efektīva mācīšanās metode gan tiešsaistē, jauktā vidē vai klātienē.

Kursa mērķis ir nodrošināt skolotājiem rīkus un stratēģijas, lai sekmīgi ieplānotu un ieviestu PBM aktivitātes stundās, kā arī, lai attīstītu mūžizglītības pamatkompetences - uzņēmējdarbību, digitālās kompetences, pilsoniskumu un citas. Dalībnieki varēs gūt ieskatu par PBM kā mācību metodi, kā arī palīdzēt ieviest šo pedagoģisko pieeju, atbildot uz trim jautājumiem:

  • Kas tas ir?
  • Kāpēc to vajag?
  • Kā to likt lietā?

Kursa mērķauditorija: kursā var piedalīties ikviens skolotājs, kas vēlas pilnveidot skolēnu pamatkompetences, ieviešot projektos balstītu mācīšanu savās (tiešsaistes) stundās.

Kursa ilgums: 5,5 nedēļas.

Kurss aizņems 3-4 stundas nedēļā.

Kursa laiks: no 2020. gada 28. septembra līdz 2020.gada 4.novembrim.

Reģistrējies kursam šeit.