Izsludināts Erasmus akreditācijas konkurss mobilitāšu īstenošanai

04.08.2020

Eiropas Komisija (EK), gatavojoties Eiropas Savienības  (ES) 2021. - 2027. gada programmai izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, izsludinājusi konkursu Erasmus akreditācijas saņemšanai, kas sniegs iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties programmas atbalstam mobilitātes projektu īstenošanai.

Konkursā pieteikumus var iesniegt organizācijas, kuras vismaz 2 gadus darbojas vispārējās, profesionālās vai pieaugušo izglītības jomā. Iepriekšēja dalība Erasmus+ programmā nav nepieciešama. Organizācijas ar Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu, piesakoties Erasmus akreditācijas konkursam, var pārcelt akreditāciju uz nākamo programmu īpašā atvieglotā procedūrā.

Akreditāciju piešķir uz programmas laiku no 2021. līdz 2027. gadam, un īstenošanas gaitā veic tās uzraudzību. Lai arī akreditācijas iegūšana organizācijām vienkāršo pieteikšanos mācību mobilitāšu īstenošanai, tā nav obligāta prasība dalībai programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar programmas vadlīnijās noteikto.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 29. oktobris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē.

Plašāka informācija un konkursa dokumentācija, tai skaitā konkursa uzaicinājums, Erasmus kvalitātes standarti, akreditācijas pieteikuma veidlapa, veidlapas aizpildīšanas instrukcija pieejama EK mājaslapā un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas sadaļā Erasmus akreditācija un Dokumenti un veidlapas, kā arī Erasmus+ programmas Latvijas mājaslapā.

2020. gada trešajā ceturksnī VIAA organizēs seminārus par akreditācijas pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai VIAA mājaslapā vai pieteikties mājaslapas jaunumu saņemšanai e-pastā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu.

Papildu informāciju var saņemt Erasmus+ programmas departamenta Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļā.