Festivālā “Lampa” diskutēs par starptautiskās pieredzes nozīmi izglītībā

26.08.2020

No 2. līdz 5. septembrim Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmu Erasmus+ organizēs 4 tiešsaistes diskusijas sarunu festivālā “Lampa” par izglītības konkurētspēju, atvērtību inovācijām un starptautiskās pieredzes nozīmi izglītībā un darba tirgū.

Tiešsaistes diskusijas būs pieejamas sarunu festivāla Lampa mājaslapā un Erasmus+ Latvija Facebook lapā, savukārt jautājumus diskusijas panelistiem varēs uzdot Erasmus+ Latvija Facebook lapā, komentāros zem diskusiju tiešraidēm.​ Diskusiju ierakstus interesentiem būs iespēja noskatīties Erasmus+ Latvija Facebook lapā un VIAA YouTube kontā.

2. septembrī plkst. 16.00 – 17.00 notiks diskusija “Pasaules elpa Latvijas augstskolās - kurp virzāmies?”, kurā meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem: kas veicina augstākās izglītības internacionalizāciju un kādi ir izaicinājumi, ar kuriem nākas saskarties? Kāds ir Erasmus+ programmas pienesums augstākās izglītības internacionalizācijā? Kādas izmaiņas starptautiskajā sadarbībā augstākajā izglītībā un studentu un mācībspēku apmaiņā ienesuši aktuālie notikumi pasaulē? Kādi būs internacionalizācijas procesi turpmāk, un kādi ir izplatītākie klupšanas akmeņi, ar kuriem saskaras augstākas izglītības institūcijas?

3. septembrī plkst. 16.00 – 17.00 norisināsies diskusija Starptautiskā pieredze profesionālajā izglītībā — izaicinājumi un ieguvumi”. Tajā noskaidrosim, kāda darba devēju skatījumā ir profesionālās izglītības un apmācības atbilstība darba tirgus prasībām Latvijā un starptautiski? Vai mācību iestāžu absolventiem tiek nodrošinātas pietiekamas teorētiskās un praktiskās zināšanas izvēlētajā profesijā? Ko darīt, lai absolvējot jaunais profesionālis startētu darba tirgū ar pilnu prasmju komplektu, un vai starptautiskā pieredze Erasmus+ programmā ir viena no šī komplekta sastāvdaļām?

4. septembrī plkst. 16.00 – 17.00 diskusijā “Uzdrīkstēties, iesaistīties, sadarboties: cik atvērti esam mūsdienīgai izglītībai” izzināsim, kā skolotāju profesionālā pilnveide un interese par jaunām metodoloģiskām pieejām ietekmē skolēnu vēlmi un motivāciju mācīties. Diskutēsim, kā starptautiskās pieredzes apmaiņas iespējas, jauni risinājumi un eksperimenti palīdz stiprināt individuālo izaugsmi un kļūst par bāzi nopietnām izglītības inovācijām, kas maina dzīvi visām izglītības procesā iesaistītajām pusēm — sākot ar jauniešiem un viņu vecākiem līdz mācību iestādes vadībai.

5. septembrī plkst. 11.00 – 12.00 diskusijā “Izaugsme mūža garumā — ambīcija vai nepieciešamība?” meklēsim atbildes, kādi ir ieguvumi no mūžizglītības un kāpēc iespēja izglītoties mūža garumā Latvijā tik maz tiek izmantota? Kam būtu jāmainās valsts un privātā sektora pārvaldes mehānismos un pašu darba ņēmēju domāšanā, lai pieaugušo izglītība patiešām kļūtu par iespēju risināt gan problēmas, ar kurām saskaras darba devēji, gan stiprinātu katra indivīda profesionālās iemaņas un prasmes jebkurā vecumā? Kāda loma pieaugušo izglītības attīstībā ir Erasmus+ programmai?

Ar pilnu sarunu festivāla Lampa programmu var iepazīties festivāla mājaslapā.