Tiešsaistē notiks Erasmus+ seminārs par mācībām digitālajā laikmetā

22.09.2020

Laikā no 2020. gada 24. līdz 25. novembrim Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru “Erasmus+ Projects: Teaching and Learning in a Digital Age”. Seminārs sniedz iespēju Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektu īstenotājiem dalīties pieredzē un labajā praksē par semināra tēmu -  mācīšana un mācīšanās digitālajā laikmetā.

Tematiskajam semināram var pieteikties gan to organizāciju pārstāvjus, kas ir īstenojuši vai pašlaik īsteno Erasmus+ Stratēģisko partnerības (Key action (KA) 2) projektus, gan arī tādu organizāciju pārstāvjus, kas nav īstenojuši Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektus, taču ir interese par semināra tēmu un kontaktu dibināšanu nākotnes projektu izstrādei.

Detalizēta informācija par semināru: ?d=Erasmus_TCA_Vacija_vebinars_sept_2020.pdf

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, un Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas. Dalība seminārā – tiešsaistē.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pasākuma darba valoda – angļu.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 30. septembris (t.i., līdz 2020. gada 30. septembra plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA Erasmus+ programmas departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas
vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv