Skolotāji aicināti piedalīties vebināros par iekļaujošas izglītības veicināšanu

06.11.2020

School Education Gateway vebinari par ieklaujoso izglitibu

Sākot ar 2020. gada 6. novembri Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platforma School Education Gateway katru piektdienu 3 nedēļu garumā piedāvā tīmekļseminārus par iekļaujošas izglītības veicināšanu un priekšlaicīgas mācību pamešanas problēmas risināšanu. Ar šiem vebināriem plānots sniegt atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

6. novembrī plkst. 16:00 (pēc centrālā Eiropas laika) notiks pirmais vebinārs “Ģimenes līdzdalība vienmēr ir svarīga – vēl jo vairāk Covid-19 pandēmijas laikā(Family participation always matters – even more during the Covid-19 pandemic). Vebinārā galvenā uzmanība būs pievērsta tam, kā skolas var iesaistīt ģimenes veiksmīgos izglītības pasākumos, lai uzlabotu skolēnu mācīšanos un sociālo un emocionālo attīstību vienlaicīgi. 

Piektdien, 13. novembrī, plkst. 17:00 (pēc centrālā Eiropas laika) notiks vebinārs "Iekļaujošs pētījums: pieeja integrācijas veicināšanai" (Inclusive Inquiry: an approach for promoting inclusion). Vebinārā iepazīstinās ar trīs gadu pētījuma rezultātiem (2017. –2020. gads), kurā izmantota novatoriska pieeja — iekļaujošs pētījums, kurā bērni kļūst par pētniekiem un sadarbojas ar skolotājiem, lai sagatavotu mācību stundas visiem skolēniem. 

20. novembrī, plkst. 16:00 (pēc centrālā Eiropas laika) notiks pēdējais vebinārs "Rādītāji iekļaujošās izglītības veicināšanai skolās un ar skolu saistītā vidē(Indicators for inclusive systems in and around schools). Vebinārā diskutēs par iekļaujošās izglītības rādītājiem skolās un ar skolu saistītā vidē, kas izmantoti Eiropas pašnovērtēšanas rīkā un kā šie rādītāji var būt noderīgi skolām, skolas personālam vai pedagogiem.

Detalizēta informācija par visām vebināru sērijām pieejama School Education Gateway mājaslapā

Papildu interneta rīki skolām: