Latvijas studentiem iespēja pieteikties kopīgajām maģistrantūras programmām

20.11.2020

Erasmus Mundus magistraturas programmas 2021-2022

Latvijas studenti var izmantot iespēju pieteikties Eiropas Savienības (ES) programmas Erasmus+ īstenojamai aktivitātei „Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas”, kurā labākie Eiropas valstu augstskolu konsorciji piedāvā studentiem studēt augstas kvalitātes kopīgajās maģistrantūras programmās aktivitātes dalībvalstīs.

Erasmus Mundus ir integrēta, starptautiska studiju programma, kuru kopīgi īsteno starptautisks augstskolu konsorcijs. Labākajiem kandidātiem, kas piesakās ik gadu rīkotā atlases procedūrā, programma piešķir ES finansētas stipendijas. Programma paredz, ka studijām jānotiek vismaz divās programmas valstīs.

Programmai var pieteikties jebkurš, kas ir ieguvis atbilstošu izglītības līmeni, lai turpinātu studijas maģistrantūrā. Šīs programmas galvenokārt orientētas uz stipendiju piešķiršanu studentiem no partnervalstīm (~75% no kopējā studentu skaita), arī Eiropas valstu studentiem ir iespēja pieteikties studijām šajās programmās.

2021./2022. studiju gada aktuālais Erasmus Mundus kopīgo maģistrantūras programmu katalogs pieejams šeit

Papildu informācija par Erasmus Mundus: ?d=Erasmus_Mundus_studentiem_2021_2020.pdf

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem atradīsiet šeit Eiropas Komisijas mājaslapā