Ārvalstu studentiem jāievēro ieceļošanas nosacījumi Latvijā

22.01.2021

mobilitates studenti sez pie darba galda

Augstākās izglītības iestādei ir jāinformē ārvalstu studējošie, tostarp Erasmus+ programmas studenti, par ierašanās nosacījumiem Latvijā un testa veikšanu, un pēc šo nosacījumu izpildes ārvalstu studenti var ierasties Latvijā – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas 2021. gada 21. janvārī apstiprināti valdībā.

Tā kā no 2021. gada 15. janvāra, ieceļojot Latvijā un citās Baltijas valstīs, ir jāuzrāda apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kas jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai pirms Latvijas robežas šķērsošanas individuāli, ministrija lēma par iespējām ārvalstu studentu ieceļošanai Latvijā. 

Kvalitatīva studiju procesa norises nodrošināšana ārvalstu pilna laika un apmaiņas studentiem ir īpaši svarīga, bet ne visām augstskolām ir iespēja attālināto studiju procesu nodrošināt asinhronā režīmā. Jāņem vērā tas, ka studējošie var atrasties dažādās laika zonās, tāpat bieži tiek saņemta informācija par ierobežotajiem studiju procesam nepieciešamajiem resursiem un interneta jaudas ātrumu. Tāpēc, lai arī studijas šobrīd notiek attālināti, ārvalstu studējošiem ir jārada vienlīdzīgas iespējas piedalīties studiju procesā. Vienlaikus netiek prognozēta skaitliski liela ārvalstu studējošo ierašanās Latvijā, jo daudzās ārvalstīs ir spēkā stingri ierobežojumi par  pārvietošanos arī valsts iekšienē.

Joprojām spēkā ir nosacījums par 10 dienu pašizolācijas ievērošanu, ja studējošais ieceļo no ārvalstīm ar augstu inficēšanās risku, kā arī jāievēro citas Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās drošības norādes. Augstskola studējošiem sniedz plašu informāciju par šiem nosacījumiem un atbalstu studējošam, tai skaitā īstenot pašizolāciju. Augstskolas aicinātas regulāri sniegt informatīvo atbalstu un uzturēt nepārtrauktu komunikāciju ar katru ārvalstu studentu, aktīvi komunicējot gan par studiju procesa organizēšanu attālināti, gan prasībām studiju mācīšanās rezultātu sasniegšanā, gan jaunajiem nosacījumiem ierodoties Latvijā.