Erasmus+ pētījumā analizētas mobilitātes dalībnieku turpmākās gaitas

04.03.2021

meitene ar gramatam atskatas atpakal

Publicēts Erasmus+ starptautiskās sadarbības aktivitāšu (Transnational Cooperation Activities – TCA) ietvaros veiktais pētījums “Starptautiskās mobilitātes dalībnieku profesionālās izglītības jomā turpmākās gaitas”, kurā analizēta mobilitātes ietekme uz profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu darba gaitām un mobilitātes laikā iegūtajām kompetencēm un prasmēm, kuras ir noderīgas darba tirgū.

Pētījumā piedalījās  Latvijas, Polijas, Beļģijas, Austrijas, Luksemburgas, Slovākijas,  Lielbritānijas, Čehijas, Īrijas  un Maķedonijas Erasmus+ Nacionālās aģentūras. Tajā aptaujāti un intervēti šo 10 valstu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, kuri piedalījušies mācību mobilitātē ārvalstīs Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas un Erasmus+ programmas ietvaros.

Datu salīdzināšana starp pētījuma dalībvalstīm ļauj labāk izprast mobilitātes dalībnieku no dažādām Eiropas daļām ekspektācijas. Tā ļauj arī uzzināt par profesionālās izglītības nacionālo kontekstu dažādās valstīs, un kā tajā iekļaujas ārvalstu mobilitāte. Tāpat pētījums atklāj, kā prakse ārvalstīs ir atbildusi praktikantu vajadzībām un mūsdienu darba tirgus prasībām Eiropā.

Kopš 2014. gada, kad uzsākta Erasmus+ programmas īstenošana, Eiropas Komisija finansiāli atbalstījusi vairāk nekā 650 000 Eiropas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu prakses ārvalstīs, tostarp vairāk nekā 4800 audzēkņu prakses no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

Pētījums pieejams VIAA mājaslapas sadaļā Erasmus+ » Izdevumi un publikācijas