Notiks konsultāciju diena Erasmus+ projektu iesniedzējiem pieaugušo izglītībā

05.05.2021

Erasmus konsultaciju diena 2021 maijs macibu mobilitates

2021. gada 7. maijā plkst. 10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko tiešsaistes konsultāciju, lai sniegtu atbalstu Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības “Mācību mobilitāte” (KA1) īstermiņa mobilitātes projektu pieteikumu sagatavošanā pieaugušo izglītības jomā 2021. gada projektu pieteikumu konkursam.

Konsultācijas laikā Erasmus+ programmas speciālisti sniegs ieteikumus kvalitatīva projekta pieteikuma sagatavošanai un atbildēs uz iesniedzēju jautājumiem. Konsultācijai aicinām pievienoties organizācijas bez Erasmus akreditācijas, kas plāno organizēt mācību mobilitātes pieaugušo izglītībā un iesniegt Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (KA1) projektu pieteikumus pieaugušo izglītības sektorā (KA122-ADU).

Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības “Mācību mobilitāte” projektos pieaugušo izglītības sektorā atbalstu var saņemt šādas aktivitātes:

 • Personālam:
   • Darba vērošana (no 2 līdz 60 dienām)
   • Nodarbību vadīšana (no 2 līdz 365 dienām)
   • Kursi un mācības (no 2 līdz 30 dienām)
 • Pieaugušajiem izglītojamajiem:
   • Izglītojamo grupas mobilitāte (no 2 līdz 30 dienām, vismaz divi izglītojamie grupā). Izglītojamo grupa no nosūtītājorganizācijas var doties inovatīvās mācībās, ko organizē uzņemošā organizācija: arī darba vidē balstītas mācības, brīvprātīgo aktivitātes u.c. pieejas. Saturam jābūt vērstam uz pieaugušo izglītojamo pamatprasmēm, iekļaušanu un daudzveidību, programmas digitālo, vides ilgtspējas vai līdzdalības dimensiju. Kvalificētiem pasniedzējiem no nosūtītājorganizācijas ir jāpiedalās visā aktivitātes laikā.
   • Individuāla izglītojamo mācību mobilitāte (no 2 līdz 30 dienām). Izglītojamie var uzlabot zināšanas un prasmes pēc individuālas mācīšanās programmas. Mācību programma var ietvert dažādu formālu, ikdienēju un neformālu mācību metožu kombināciju, t.sk., mācīšanos klasē, darba vidē balstītas mācības, darba ēnošanu, novērošanu un citas novatoriskas pieejas.
 • Citas aktivitātes:
   • Ekspertu uzņemšana (no 2 līdz 60 dienām). Var uzaicināt trenerus, skolotājus, politikas ekspertus vai citus kvalificētus profesionāļus no ārvalstīm.
   • Pedagogu uzņemšana apmācībā (no 10 līdz 365 dienām). Var uzņemt topošos skolotājus, kuri vēlas īstenot praksi ārzemēs.
   • Sagatavošanās vizītes. Organizācijas var organizēt sagatavošanās vizīti pie sava uzņemošā partnera pirms mobilitātes (ne kursiem un mācībām).

Plašāka informācija par projektu iesniegšanu atrodama Erasmus+ programmas vadlīnijās, Latvijai noteiktās definīcijas publicētas VIAA mājaslapā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 11. maijs plkst. 12.00 pēc Briseles laika, projektu uzsākšana no 2021. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

Konsultācija notiks tiešsaistē 7. maijā no plkst. 10.00 – 13.00. Konsultācijai var pievienoties, izmantojot saiti uz Zoom platformu.

Papildu informācija:

Ivars Gorda
Erasmus+
programmas departamenta
Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļas
vecākais programmas speciālists
E-pasts: ivars.gorda@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67559500