Iespēja pieteikties kontaktsemināram Vācijā

12.06.2015

No šī gada 22. līdz 25. oktobrim Vācijā, Šverīnē (Mēklenburga-Priekšpomerānija) norisināsies Erasmus+ starptautisks kontaktseminārs "Raising the Quality of Teaching in the European Classroom".

Semināra mērķis ir dot iespēju vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem izglītoties skolēnu pamatprasmju uzlabošanas jomā un saistībā ar individualizētas mācīšanas un mācīšanās inovatīvām pieejām (starpdisciplināras pieejas). Tāpat attīstīt idejas un atrast partnerus Erasmus+ stratēģisko partnerību un mācību mobilitātes projektu pieteikumu sagatavošanai 2016. gada projektu konkursam skolu izglītības sektorā. Dalībnieki saņems informāciju par Erasmus+ programmu un stratēģiskajām partnerībām, kā arī par pieteikumu aizpildīšanu, labās prakses piemēriem u.c.

Plašāka informācija un darba programma skatāma šeit: ?d=schwerin_draft_programme_3_3.pdf

Ielūgums: ?d=Schwerin_practical_information.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai seminārā, aizpildot dalībnieka pieteikuma veidlapu (aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 30. jūnijs.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana mācību vizītes laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākumu organizē Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra. Kontaktsemināra darba valoda – angļu.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Programmu vadības nodaļas vecākā eksperte Laima Jaunsubrēna, tālrunis: 67559501, e-pasts: laima.jaunsubrena@viaa.gov.lv