Norisinājās ECVET starptautiskā konference

22.12.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 16. decembrī rīkoja starptautisko konferenci “ECVET (Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai) pieredze un izaicinājumi Eiropā un Latvijā”. Konferencē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, sociālo partneru un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji. 

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, ar ECVET ieviešanas procesu Somijā iepazīstināja Somijas valsts izglītības pārvaldes konsultante izglītības jautājumos Hanna Autere. Latvijas ECVET eksperti prezentēja ieteikumus par nosacījumiem ECVET principu ieviešanai Latvijas profesionālajā izglītībā, kā arī tika sniegts SIA “Hanzas Elektronika” viedoklis par ECVET ieviešanu no darba devēju skatu punkta.

Konferences otrajā daļā norisinājās paneļdiskusija “ECVET kā instruments mainīgā darba tirgus prasībām atbilstošās kvalifikāciju sistēmas izveidei”, kurā piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Izglītības kvalitātes dienesta, darba devējiem un profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”.

VIAA sadarbībā ar ECVET Latvijas ekspertiem izstrādātie ieteikumi par nosacījumiem ECVET principu ieviešanai Latvijas profesionālajā izglītībā, kā arī konferencē sniegtās prezentācijas un fotoreportāža ir pieejama www.viaa.gov.lv, sadaļā “ECVET aktivitāte”.