Izsludināts konkurss Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas saņemšanai

23.11.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija izsludinājusi 2017. gada konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET hartas) pieteikumiem.

Erasmus+ VET hartu konkurss ir izsludināts jau trešo reizi. 2015. gadā VIAA piešķīra vienu VET hartu, savukārt 2016. gada konkursā – astoņas. Kopumā hartas saņēmuši septiņi profesionālās izglītības kompetences centri un divas profesionālās izglītības iestādes.

“Konkursā gaidām pieteikumus no institūcijām, kas ir pierādījušas spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un personālam, nodrošinājušas mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī izstrādājušas skaidru un pamatotu institūcijas internacionalizācijas stratēģiju, kas ir būtiska hartas pieteikuma sastāvdaļa”, aicina VIAA Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta direktore Ennata Kivriņa.

2017. gada konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 17. maijs plkst. 12:00 (pēc Briseles laika). Pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski, aizpildot tiešsaistes režīmā. Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju VET hartas pieteikuma veidlapa aizpildīšanai tiešsaistē būs pieejama 2017. gada martā, šobrīd informācijai pieejams veidlapas paraugs.

Detalizētu informāciju un VET hartas konkursa dokumentāciju (konkursa uzaicinājums, veidlapas paraugs, veidlapas aizpildīšanas instrukcija, u.c.) skatīt VIAA mājas lapas sadaļā Erasmus+ » Profesionālās izglītības mobilitātes harta » Dokumenti un veidlapas.

VET hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku (līdz 2020.gadam), un īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība. VET hartas iegūšana institūcijām dod iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ 1. pamatdarbības aktivitātē “Profesionālās izglītības un mācību mobilitāte audzēkņiem un personālam”, taču tā nav obligāta prasība dalībai šajā aktivitātē. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijās noteikto.

Informācija par izsludināto VET hartas pieteikumu konkursu pieejama arī Eiropas Komisijas mājas lapā.

Iepriekšējo VET hartas pieteikumu konkursu rezultāti.

2017.gada 1.ceturksnī VIAA organizēs semināru par VET hartas pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai VIAA mājas lapā.

VIAA kontaktpersona: Antra Meņģele, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv