Izsludināta projektu pieteikumu 2. kārta Erasmus+ pieaugušo izglītības mobilitātei

13.07.2017

Organizācijas, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā, aicinātas iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalstam programmas Erasmus+ aktivitātē “Personu mobilitāte pieaugušo izglītības sektorā” 2017. gada projektu konkursa otrajā kārtā. 

Pieteikumus var iesniegt juridiskas personas, lai pilnveidotu un dažādotu pieaugušo izglītotāju metodiskās zināšanas un prasmes un lai tādejādi paaugstinātu pieaugušo mācīšanas un mācību kvalitāti. Saskaņā ar Erasmus+ programmas prioritātēm pieaugušo izglītības jomā prioritāri tiek atbalstītas pieaugušo izglītības speciālistu mobilitātes aktivitātes, kas ilgtermiņā  vērstas uz pieaugušo ar zemām pamatprasmēm izglītošanu. Īpaša uzmanība ir vērsta uz pieaugušo izglītojamo (tai skaitā bēgļu, patvēruma meklētāju, migrantu, sociāli neaizsargāto un riska grupu) mācīšanas/mācīšanās vajadzībām.

Programma atbalsta nodarbību vadīšanu, dalību profesionālās pilnveides kursos un darba vērošanu ārvalstīs. Plašāka informācija (t.sk. programmas Erasmus+ vadlīnijas, projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība un dokumenti) pieejama VIAA mājas lapā. Elektroniski iesniedzamā pieteikuma veidlapa un konsultācijas par tās aizpildīšanu būs pieejamas augusta otrajā pusē, kad VIAA plāno organizēt arī semināru un sniegt konsultācijas projektu iesniedzējiem. 

Projektu pieteikumu konkursa otrajā kārtā pieejamais finansējums ir 42 647 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 4. oktobris (plkst. 12.00 pēc Briseles laika).