Iespēja pieteikties sadarbības pasākumam Dānijā par karjeras atbalstu

08.03.2018

Laikā no 2018. gada 6. maija līdz 9. maijam Dānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko konferenci/mācību vizīti The role of guidance in the transition from primary and lower secondary education to IVET and how guidance and information campaigns can strengthen the knowledge about and the attractiveness of  IVET Kopenhāgenā, Dānijā.

Pasākuma mērķis ir veicināt diskusiju un  pieredzes apmaiņu par karjeras atbalstu saistībā ar sākotnējo profesionālo izglītību (IVET), dibināt kontaktus turpmākai sadarbībai un  projektu izstrādei. Pasākuma dalībnieki varēs iepazīties ar Dānijas karjeras atbalsta sistēmu ar uzsvaru uz IVET, kā arī labas prakses piemēriem un iniciatīvām.

Dalībai seminārā aicinām pieteikties profesionālās izglītības iestāžu un pamatskolu karjeras konsultantus, kuri sniedz konsultācijas skolēniem (līdz 9. klasei) par sākotnējo profesionālo izglītību. Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=Pas_kuma_apraksts.pdf

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi netiks pieņemti. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. marts (līdz 2018. gada 26.  martam plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”

Pasākuma darba valoda – angļu.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.